1. Formålet med loven

 

2. Forsvarlighetsprinsippet, at forskningen er forsvarlig å gjennomføre i forhold til medisinsk, etisk, juridisk og vitenskapelig vurdering

 

3. Forhåndsvurderingsprinsippet – at helsefaglig forskning på mennesker skal behandles av regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk

 

4. Selvbestemmelsesprinsippet – at en deltaker i forskning som hovedregel skal avgi et skriftlig informert samtykke