Hopp til innhold

Meny

I redaksjonen:

Ansvarlig redaktør: Lise Ekern, tlf. 23 31 83 11
Journalist Sigrid Skavlid, tlf. 23 31 83 07
Journalist Siw Ellen Jakobsen, tlf. 99 73 31 41

Bladet redigeres etter Redaktørplakaten og er medlem av Den norske fagpresses forening.

Leder

 • Lise Ekern, portrett

  Arv og miljø - igjen

  Neida, vi skal ikke starte en ny Eia - debatt. Men raskt kan ny forskning fra USA skape lignende bølger – debatten går allerede ”overthere”.

Artikkel

 • Tegning av hodeskalle med maoritatoveringer

  Maorilevninger tilbake til New Zealand

  To maorihodeskaller som siden tidlig på 1900-tallet har vært oppbevart ved Medisinsk fakultet og Kulturhistorisk Museum ved Universitetet i Oslo, er nå sendt tilbake til New Zealand. En enkel seremoni i maorisk tradisjon markerte tilbakeføringen.

 • Methab Afsar, portrett

  En praktisk religion

  Islam er en praktisk religion som oppfordrer oss til å være nysgjerrige. Forskning på levninger etter mennesker er ikke problematisk for muslimer, forutsatt at man viser den døde respekt, og at forskningen gagner menneskeheten.

 • Rødt kryss, grønn avhaking

  Reservasjonsregister til ingen nytte?

  To år etter at det ble mulig å reservere seg mot at blodprøver eller andre prøver tatt av deg ved sykehusene blir brukt til forskning,er det bare 28 personer som har reservert seg. Ingen forskere har så langt ”vasket” listene sine mot registeret.

 • Hallvard Fossheim, portrett.

  Flere saker, flere aktører, flere etiske dilemma

  Å vise tilbørlig respekt for menneskelige levninger innebærer å tenke igjennom at et individ har vært en del noe større, en del av en familie, en etnisk gruppe, en tradisjon, en religion. Forskningsetiske diskusjoner prøver å vurdere hele dette bildet.

 • Karttegning

  Å grave etter en grav

  Det er med ydmykhet og respekt det graves på Kirkebakken ved Villa gård i Romsdal. Funn av gamle graver kan gi ny kunnskap til historien. Men er det riktig å ”forstyrre” gammel tid?

 • Lege skriver journal

  Blir vi sykere av informasjon?

  ”Alle” vil at pasientene skal få tilgang på sin egen elektroniske pasientjournal. Men ingen er interessert i å snakke om ulempene, mener professor i sosialmedisin Steinar Westin.

Historie

 • Deltakere i prosjektet

  Sultet for forskning

  Under andre verdenskrig deltok en gruppe menn i medisinske eksperimenter de færreste ville sagt seg villige til i dag. Disse mennene nektet å utføre krigshandlinger, men ville likevel gi et bidrag til samfunnet i krigstid.

Bokomtale

Kommentar

Takk for at du hjelper oss å lage en bedre tjeneste.

Skriv din tilbakemelding i skjemaet nedenfor.