Hopp til innhold

Meny

I redaksjonen:

Ansvarlig redaktør: Lise Ekern, tlf. 23 31 83 11
Journalist Sigrid Skavlid, tlf. 23 31 83 07
Journalist Siw Ellen Jakobsen, tlf. 99 73 31 41

Bladet redigeres etter Redaktørplakaten og er medlem av Den norske fagpresses forening.

Leder

Artikkel

 • Merete M- Andersen, portrtett

  Er forskningsetikk et "fy-ord"?

  Vi leser nesten hver dag i avisene: "Nyere forskning viser at …". Akkurat de ordene brukes ofte når nye vitenskapelige resultater skal presenteres.

 • Heidi Eng, portrett

  En forskers erfaring

  Seksualitet, kjønn og toppidrett, et følsomt tema å forske på.

 • Sjur Isaksen, portrett

  Har et lik rettigheter?

  Den norske kirke har stor oppmerksomhet omkring døden, at mennesket skal bli til jord og at mennesket er forgjengelig. Forskning på menneskelige levninger har sjelden vært diskutert.

 • Magne Stendal, portrett

  "Respekt for de døde" hindrer ikke forskning

  Magne Stendal tar utgangspunkt i følgende påstand: Det er en sammenheng mellom vårt menneskesyn, og hvordan vi tar hånd om og forholder oss til døde kropper og levninger.

 • Hanne-Guro Abelvik, portrett

  Vil gjerne bidra med noe

  Hanne-Guro Aabelvik er grunnleggende opptatt av etiske problemstillinger. Derfor søkte hun om å bli lekrepresen-tant i NENT. Forskningsetikken ble hun kjent med på ex.phil-studiet.

 • Einar Spurkeland, portrett

  Komiteene bør bli mer synlige!

  Komiteene bør bli mer synlige! Hvorfor kan ikke De nasjonale forskningsetiske komiteer være like synlig i offentligheten som Pressens faglige utvalg? spør Einar Spurkeland, lekrepresentant i NESH.

 • William Johnsen, portrett

  Komiteene beskytter enkeltindivider

  Folk flest er ikke oppmerksomme på hvor godt beskyttet de er i forskningen. – Om de hadde visst hvor bra de forskningsetiske komiteene jobber, tror jeg befolkningen hadde følt seg sikker på at forskningen ivaretar deres interesser, mener William Johnsen.

 • Tora Aasland, portrett

  Mange stemmer i etikkdiskusjonen

  Både etikere og forskere har mye sunt folkevett. Men når man skal diskutere etikk, er det viktig å få flere ulike stemmer inn i samtalen. Alle kan ha noe å bidra med, mener Tora Aasland, minister for forskning- og høyere utdanning.

 • Bjørn Myskja, portrett

  Hvordan kan mistillit utvikle tillit?

  Medisinsk forskning er kun mulig hvis forskningen har tillit i samfunnet. Derfor høres det ut som et paradoks at REK vurderer prosjektene gjennom en godt systematisert mistillit.

Bokomtale

 • Deltagende observasjon

  DELTAGENDE OBSERVASJON Forfatter: Katrine Fangen Forlag: Fagbokforlaget, 2. utgave Antall sider: 299 ISBN: 978-82-450-1001-5

Kommentar

 • Oddbjørn Sørmoen, portrett

  Levningenes verdi

  HAR IKKE DØDE MENNESKER krav på gravfred og respekt? Er døde mennesker bare å betrakte som et renovasjonsproblem, eller har de fortsatt en integritet? Hvilken vitenskapelig kildeverdi har levningene?

Historie

 • Tegnet illustrasjon av kvinnelig slave med legene

  Brukte slaver til kirurgiske eksperiment

  Dr. J. Marion Sims (1813-1883) har blitt kalt gynekologiens far. Han utviklet nye metoder for gynekologisk behandling og skader som følge av fødsler. Kvinnene han eksperimenterte på var slaver.

Takk for at du hjelper oss å lage en bedre tjeneste.

Skriv din tilbakemelding i skjemaet nedenfor.