I alt er 10 000 elever i 10.- klasse ved 190 skoler trukket ut til å delta. Sentrale temaer i prosjektet er ungdoms erfaringer med vold, overgrep og seksuelle krenkelser.

Undersøkelsen vil også dekke forhold knyttet til helse, levevaner, selvoppfattelse, familie, venner og fritidsinteresser. Formålet med undersøkelsen er å gi økt kunnskap om i hvilken grad ungdom i Norden og Norge har vært utsatt for vold, overgrep og uønskede seksuelle erfaringer med voksne og/eller jevnaldrende; undersøke sammenhengen mellom faktorer som har betydning for unges utvikling, trivsel og hverdagsliv og utsatthet for vold, overgrep og uønskede seksuelle erfaringer; og å gi et bedre grunnlag for å utvikle forebyggende tiltak for å hindre seksuelle og fysiske overgrep mot barn og ungdom.

Ungdommene vil bli bedt om å fylle ut et elektronisk spørreskjema. En tilsvarende undersøkelse er gjennomført i Danmark og Finland.