Hopp til innhold

Meny

I redaksjonen:

Ansvarlig redaktør: Lise Ekern, tlf. 23 31 83 11
Journalist Sigrid Skavlid, tlf. 23 31 83 07
Journalist Siw Ellen Jakobsen, tlf. 99 73 31 41

Bladet redigeres etter Redaktørplakaten og er medlem av Den norske fagpresses forening.

Leder

 • portrett av kvinne

  "Vi vil leve lenge vi - eller vil vi det?"

  DET HAR TATT BORTIMOT 10 ÅR – men nå er det alvor. Epigenetikken* er blitt det store nye forskningsfeltet som kan forebygge alvorlig sykdom og kanskje også påvirke vår livslengde.

Artikkel

 • Tom huske

  Nordisk undersøkelse

  På oppdrag fra Barne- og likestillingsdepartementet gjennomfører forsknings-instituttet NOVA (Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring) en undersøkelse om ungdoms trivsel og levekår.

 • Svein Mossige, portrett

  Staten snakker med to tunger

  Vold og seksuelle overgrep skjer mot barn og ungdom – i hjemmet, på skolen og på internett. Men omfanget vet vi nesten ingenting om. Når to forskere ønsket å kartlegge nettopp omfanget, satte jurister og Datatilsynet foten ned.

 • Anne Hilde Nagel, portrett

  Etikk mer enn juss

  – Etikk er ikke bare et spørsmål om hva som står i loven eller ikke. Til syvende og sist er det moralske avveininger som må tas når man vurderer forskningsprosjekter.

 • Anfinn Haram, portrett

  Viktig å utfordre vår tids Gud: Vitenskapen

  Mennesket er skapt for udødelighet. Derfor skal man behandle en død person med samme respekt som man gjorde med det levende mennesket. Denne holdningen får en konsekvens for hva den katolske kirke mener om å forske på menneskelige levninger.

 • Aslak Syse, portrett

  Om forholdet etikk og juss

  Jussen lever ikke sitt liv uten etikken, og heller ikke etikken synes å kunne ha et liv uten jussen.(1)

Historie

 • hodeskalle

  Piltdown-mennesket

  ”The Missing Link” var funnet! Dette var avisoverskriftene i 1912. Flere tiår senere ble hodeskallen avslørt som sammensatt av menneske og orangutang og behandlet med kjemikalier for å se gammelt ut.

Kommentar

Takk for at du hjelper oss å lage en bedre tjeneste.

Skriv din tilbakemelding i skjemaet nedenfor.