Teorien avviser at det er biologiske årsaker til homofili. All seksuell atferd – også den heterofile – er en sosial konstruksjon som er lært og ikke medfødt.

Det finnes ikke heterofile eller homofile personer, bare heterofil og homofil atferd. Seksualiteten er flytende gjennom hele livet og formes av miljøet du lever i og av dine egne valg.

Queer-theory har hatt stort gjennomslag i flere akademiske miljøer, særlig i USA. Også her i Norge har den øvet innflytelse på kjønnsforskningen. I programserien «Hjernevask» som gikk på NRK i vår, ble flere forskere på kjønn og seksualitet intervjuet. Gjennomgående uttalte de at kjønn og seksualitet er noe man selv kan velge, det ligger ikke der fra naturens side. Flere uttalte seg negativt om forskning som forsøker å forklare seksuell legning biologisk.

Da kjønnsforskerne i programmet ble konfrontert med forskning som har som utgangspunkt at vi er født med en klar kjønnsidentitet, var to av karakteristikkene: «Tynn, dårlig forskning» og «patetisk, med et fanatisk fokus på uvesentligheter.»