Meslinger var lenge en sykdom man fryktet, og mange barn døde av sykdommen før vaksinen kom på markedet. Blir man smittet av meslinger, får man gjerne feber, hoste, snue og mange opplever lysskyhet. Etter et par dager får man et typisk utslett på kroppen. I veldig sjeldne tilfeller hender det at de som har hatt meslinger, utvikler en alvorlig hjernesykdom. I 2004 døde en britisk jente av sykdommen, etter at hun 16 år tidligere hadde hatt meslinger.
I Europa ble vaksinen mot sykdommen introdusert på 1960-tallet, hvilket førte til en dramatisk nedgang i dødeligheten. I Norge ble vaksinen tatt i bruk på 80-tallet. I dag regnes sykdommen som meget sjelden her til lands. I følge Folkehelseinstituttet dør likevel om lag en halv million barn verden over av meslinger hvert år.1

Årsakssammenheng

Er det en årsakssammenheng mellom MMR-vaksine (meslingevaksine) og utvikling av autisme hos barn? Svaret på dette spørsmålet har vært gjenstand for heftige diskusjoner blant medisinske eksperter de siste tolv årene. Det hele startet med en studie publisert i det prestisjetunge medisinske tidsskriftet The Lancet i 1998, som koblet meslingvaksine til autisme. Hovedforfatteren av studien var den britiske forskeren Andrew Wakefield.

Wakefield hevdet at meslingvaksine som gis småbarn, kan føre til autisme. Tolv barn deltok i studien hans, som skulle komme til å vekke voldsom oppsikt i forskningsmiljøer så vel som blant vanlige folk. Studien bidro til at flere foreldre ikke turde å gi vaksinen til sine barn. I Norge falt andelen meslinge-vaksinerte barn med 10 prosent da Wakefields forskningsresultater ble kjent.

Studien ble hilst velkommen av de som generelt var skeptiske til vaksiner. Mange var engstelige for konsekvensene dersom studien var riktig, siden meslinger kan være en farlig sykdom. Imidlertid var det ingen andre studier som fant det samme, og studien fikk mye kritikk fra flere fagfolk.

Lancet trekker

I 2004 uttalte 10 av Wakefield sine 13 medforfattere at de tok avstand fra hvordan resultatene hadde blitt tolket og framstilt i The Lancet. Wakefield har de senere årene vært under gransking i regi av det engelske General Medical Council. Rådet konkluderte i år med at Wakefield har brutt god forskningsskikk.2 For det første har det senere vist seg at han mottok et større pengebeløp fra advokater til foreldre med autistiske barn som vurderte muligheten for å sakssøke helsemyndigheter og vaksineprodusenter. I tillegg mener rådet å ha funnet bevis for at Wakefield skal ha betalt barn 5 pund for blodprøver i sønnens bursdagsselskap.

The Lancet trakk delvis tilbake forskningen til Wakefield i 2004. Redaktørene hevdet samtidig at tidsskriftet også var til for å fremme nye ideer, slik at de kun ville foreta en delvis tilbaketrekning. Men nå som Rådet som fører tilsyn med leger, har konkludert med at Wakefield opptrådte uetisk i sin forskning, har fagtidsskriftet foretatt en fullstendig tilbaketrekning av artikkelen fra sitt arkiv av publisert materiale:
«Det har blitt klart at flere elementer i artikkelen som ble publisert i 1998 av Wakefield og hans medarbeidere er feilaktige, i motsetning til hva en tidligere etterforskning viste. Spesielt har det vist seg at påstanden om at… undersøkelsene i studien var ‹godkjent› av den lokale etiske komiteen, var falske. Derfor foretar vi en fullstendig tilbaketrekning av denne artikkelen fra vårt arkiv av publisert materiale.»3

Dr. Richard Horton, redaktøren av The Lancet, uttalte at han leste gjennom rådets rapport vedrørende Wakefields handlinger: «Det er den verste listen over uakseptabel oppførsel i forskning noensinne, og det er åpenba»4
Det er imidlertid flere som har hevdet at Horton burde trukket artikkelen tilbake for lenge siden, og at han har medvirket til mye av den skaden som har skjedd siden studien ble kjent. I et brev til avisen The Times sier Dr. Gilbert Ross (medisinsk direktør i Det amerikanske rådet for vitenskap og helse) at: «Tilbaketrekningen av redaktør Richard Horton i Lancet kommer altfor sent.

Selv nå unnlater Horton å ta ansvar for de problemene han har skapt for mange mennesker gjennom publiseringen av Wakefields artikkel fra 1998. Studien hans – selv uten de da ukjente etisk problematiske sidene – var et fryktelig uvitenskapelig stykke søppel, basert på 12 barn…Selv da 10 av de 13 opprinnelige medforfatterne trakk sine navn fra artikkelen, nektet Horton å trekke artikkelen tilbake og å akseptere sin del av skylden for den stormen av barnesykdommer som fulgte i kjølvannet av at studien ble kjent.»5

Wakefield skal senere ha uttalt at han ikke kjenner seg igjen i den konklusjonen som er fattet av General Medical Council: «Beskyldningene mot meg og mine kollegaer er både ubegrunnede og urettferdige. Jeg inviterer enhver til selv å undersøke innholdet i denne saken og trekke sine egne konklusjoner.» Han sier også at han aldri har hevdet at det finnes bevis for påstanden om en sammenheng mellom MMR-vaksinen og autisme: «Faktisk så er det ikke slik at vi, i artikkelen som ble publisert i The Lancet, påstår at det finnes noen sammenheng mellom MMR vaksinen og autisme. Forskning om en slik forbindelse pågår fremdeles.»6

Wakefield har de siste årene vært ansatt som administrativ leder ved The Thoughtful House autism centre i Austin i Texas, USA. Han trakk seg imidlertid fra sin stilling når avhørene av ham begynte tidligere i år, fordi han ikke ville at denne saken skulle skade senteret. Wakefield har for øvrig ikke lenger tillatelse til å praktisere som lege i England og USA.
Det spørs imidlertid om siste ord er sagt i denne saken. Det har nemlig vært en vesentlig økning i antall registrerte tilfeller av autisme både i USA og England de siste 20 årene. Forskerne er ennå ikke sikre på hvorfor det er slik.

http://www.fhi.no/eway/default.aspx?pid=233&trg=MainLeft_5799&MainArea_5661=5799:0:15,1904:1:0:0:::0:0&MainLeft_5799=5544:55951::1:5800:80:::0:0, (20.5.2010).
http://briandeer.com/solved/gmc-charge-sheet.pdf, (20.5.2010).
http://edition.cnn.com/2010/HEALTH/02/02/lancet.retraction.autism/index.html, (20.5. 2010).
http://edition.cnn.com/2010/HEALTH/02/02/lancet.retraction.autism/index.html, (20.5. 2010).
http://latimesblogs.latimes.com/booster_shots/2010/02/andrew-wakefield-responds-to-article-about-journal-retraction.html, (20.5.2010).
http://edition.cnn.com/2010/HEALTH/02/02/lancet.retraction.autism/index.html, (20.5.2010)