Og siden denne undersøkelsen kan kjøpes i 7500 forskjellige butikker, er det ikke noen begrensning i hvem som kan få testet seg – bare man betaler for det.
Men er det så enkelt? Hva vil man med informasjonen, tåler man å få den og hva hvis den informasjonen kan bli brukt negativt?

Disse tankene kom i kjølvannet av at jeg leste nyheten om at forskeren Stephen Quake var den første i verden som stilte seg til rådighet for å kartlegge hele sitt genom. I en artikkel i tidsskriftet The Lancet, publisert 29. april, sier han: - Utviklingen går den veien at det vil bli mulig å få testet sitt genom for alle. Slik kan legene få opplysninger til hjelp i forebyggende arbeid.

Genomet til Quake ble analysert for 55 mulige lidelser, alt fra forstoppelse til hjertelidelser, diabetes, schizofreni. Det ble tatt hensyn til både familiehistorie og alder. Etter å ha fått resultatene uttrykte han at det var interessant å få vite om sine egne genomdetaljer. Men som han sa: - Ikke alle vil tåle svarene de får. Sannsynligvis vil det være slik for de fleste.

Og mange forskere har gått ut og advart mot den utviklingen vi er inne i. Skal målet være at alle mennesker skal få testet sitt genom? Er det samfunns-økonomisk? Vil det bli et krav at hver og en må være ansvarlig for egen helse ned til minste detalj? Hva vil skje med den mentale helse i et slikt samfunn? Og hvordan vil forsikringsselskaper for eksempel nytte seg av dette? Og eventuelle nye arbeidsgivere?

At den fremtiden er ganske nær, skjønner vi når firmaet «Pathway genomics» allerede 11. mai annonserte sitt tilbud på nettet. Du kan kjøpe et «kit», sende inn spyttprøven din og bestille hvor mye av den genetiske informasjonen du vil ha. For eksempel koster det bare $ 79 å få vite hvilken medisin som er best for deg, planlegging av graviditet $ 179, vanlig helseanalyse $179. De reklamerer med at du ved å gjøre en slik analyse, kan planlegge din egen livsstil, gjøre de riktige valgene for egen helse.

Reaksjonene har ikke uteblitt. Mange lesere på TheScientist.com har uttrykt sin bekymring. Flere peker på usikkerheten, blant annet vil en slik test ikke være korrigert i forhold til det miljøet du vokser opp i. Dessuten er det mange som hevder at den vil være til liten nytte, fordi de fleste fastleger ikke er gode nok i å tolke resultatene.

Teknologien er der, hvordan den skal brukes og hvem som skal få nytte av den, gir mange spørsmål uten svar. Dette bringer med seg etiske dilemma vi i dag ikke ser rekkevidden av, så vel personlig som samfunnsmessig.