Hopp til innhold

Meny

I redaksjonen:

Ansvarlig redaktør: Lise Ekern, tlf. 23 31 83 11
Journalist Sigrid Skavlid, tlf. 23 31 83 07
Journalist Siw Ellen Jakobsen, tlf. 99 73 31 41

Bladet redigeres etter Redaktørplakaten og er medlem av Den norske fagpresses forening.

Leder

 • Lise Ekern, portrett

  Jubilanten - en erfaren ungdom

  20 ÅR GAMMEL – den alderen beskriver en ungdom klar for livets store utfordringer, vil vi normalt si. Men det er trolig et feil bilde når vi snakker om forskningsetikken i Norge.

Artikkel

 • Knut Ruyter, portrett

  Mye arbeid gjenstår

  Forskningsetikken har fått godt fotfeste. Likevel gjenstår mye arbeid, særlig i forhold til forsknings--institusjonenes ansvar.

 • Matthias Kaiser, portrett

  Mannen som ikke vil ha makt

  Myndighetene vil gjøre Matthias Kaiser til en mann med makt. Men det vil ikke han.

 • Kunstverket «For the Love of God»: hodeskalle belagt med diamanter

  Knokler og hodeskaller – mer enn uskyldige dødssymbol?

  Døden og dødssymboler er blitt en del av vår hverdag nesten uten at vi legger merke til det. Vi møter det i barnehager, i rockemusikken og i kunsten. Samtidig forsker vi på knokler og kranier, i vitenskapen kalt menneskelige levninger.

 • Logo Jubileum 20 år

  Forskningsetiske komiteer - Historisk riss

  De første politiske ytringer om at etiske spørsmål i forskning måtte tas opp på en systematisk måte, finner vi i St. meld. nr 35 (1975 -1976) Om forskningens organisering og finansiering.

 • Tora Aasland, portrett

  Det handler om tillit

  Alle er vi tjent med en forskning som har folkets tillit; en forskning som setter menneskeverd og personlig integritet høyt. Og med aktører som følger spillereglene.

Bokomtale

Kommentar

 • Debatt

  Er forskningsprosjekter med innsamling av anonyme data å anse som forskning på mennesker? spør Sigmund Simonsen og Jacob Hølen i dette innlegget.

Historie

 • Reyner, Watson og lille Albert

  Watsons skremmeskole

  Lille Albert var bare en baby da han ble utsatt for et eksperiment om betinget innlæring av frykt.

Takk for at du hjelper oss å lage en bedre tjeneste.

Skriv din tilbakemelding i skjemaet nedenfor.