Vonne ble født i Gøteborg i Sverige. Hun tok sin doktorgrad på det svenske landbruksuniversitetet i 2002. Hennes avhandling hadde tittelen ”Etikk og dyrevelferd i økologisk dyrehold – en interdisiplinær tilnærming” (“Ethics and Animal Welfare in Organic Animal Husbandry: An Interdisciplinary Approach”). For dette arbeidet fikk hun forskningsprisen for beste doktorgradsavhandling av Internationale Gesellschaft für Nutztierhaltung (internasjonal forening for produksjonsdyrehold) i 2003.

De siste årene var hun ansatt som forsker ved Veterinærinstituttet i Oslo. Der markerte hun seg som en allsidig og internasjonal anerkjent forsker. Vonne var den første i Skandinavia som tok opp økologisk dyrehold fra et forskningsperspektiv.

Vonne var meget engasjert i forskningsetikken, noe som avspeilet seg i hennes arbeid i NENT og Den etiske nemnda for patentsaker. Hun var ikke bare en talsperson for dyreetikken, men hun følte sterkt for at hele forskersamfunnet trengte en etisk opprustning. Hun var videre initiativtaker til et Nordisk nettverk for landbruks- og matetikk og engasjert i The European Society for Agricultural and Food Ethics (EurSafe). I over 10 år drev Vonne et lite landbruk i Sverige med sauer, høns og storfe.

Vonnes optimisme og positiv innstilling til mennesker og livet gjorde at hun var en glede å samarbeide med. Hennes kunnskaper og innsikter i dyreetikken var engasjerende, samtidig som hennes verdsetting av dyreverdenen aldri minsket hennes engasjement i menneskeverdenen. Hun var en sosial person og hennes latter og humor satte dype spor hos dem som kjente henne personlig.

Vonne døde seks måneder etter en diagnose av en uhelbredelig kreft. Hun er dypt savnet i det forskningsetiske miljøet.

For NENT, Matthias Kaiser, sekretariatsleder i NENT, Forskningsetiske komiteer