Romanen Intuition av amerikanske Allegra Goodman er en historie om å følge sin egen magefølelse og det man tror på. Det er også en historie om ærgjerrighet, om samarbeid, vennskap og om knappe forskningsmidler i et konkurransepreget miljø. Men fremfor alt er det en roman om forskningens vesen og om forskningsetikk. Her kommer de etiske problemstillingene som perler på en snor.

Stedet er Philpott-instituttet i Cambridge, USA, hvor en gruppe postdoc-stipendiater og laboratorieassistenter, ledet av den skarpe forskerhjernen Marion Mendelssohn og den ambisiøse Sandy Glass, arbeider med å løse kreftgåten. Stipendiatene sliter med sine resultatløse prosjekter og ledelsen sliter med søknader om bevilgninger fra National Institute of Health.

Fusk i kreftforskning?

Midt oppi dette får en av juniorforskerne, Cliff, oppsiktsvekkende resultater av sine eksperimenter (som han har gjennomført til tross for beskjed om å avslutte arbeidet på grunn av manglende fremdrift). Mus som har utviklet kreft, har blitt injisert med en variant av RS-virus, som Cliff har brukt år på å utvikle og som han har stor tro på. Tesen er at viruset skal omforme kreftceller til friske celler. Og like før det er kroken på døren for Cliffs del i laboratoriet, begynner kreftsvulstene å minske og forsvinne helt i flere mus!

Hele laboratoriet blir satt på prosjektet, noen mer motvillig enn andre, som for eksempel Cliffs eks-kjæreste Robin. Hun blir satt til å etterprøve Cliffs resultater. Som forsker er hun svært dyktig teknisk, men uansett hvor nøye hun er, greier hun ikke få til de samme resultatene. Noe hun tar innover seg i sviktende selvfølelse. Debatten på labben går: Når skal vi publisere de oppsiktvekkende funnene? Det gjelder å være først! Her er det både penger og prestisje å hente.

En artikkel blir sendt til Nature. Det er rett og slett for oppsiktsvekkende til å vente. ”Funnene er så fantastiske at det nesten er for godt til å være sant”, sier én til Robin en dag. Vedkommende setter dermed ord på det hun kanskje allerede har hatt en intuisjon om, men ikke har tenkt tanken helt ut. Har Cliff jukset? Hun begynner å gå Cliffs forskning etter i sømmene og finner at plagget ikke stemmer med mønsteret. Eller tar hun feil?

Etterforskning

Når Robin har delt sine mistanker med flere, begynner saken å leve sitt eget liv. Vi får håpe at et tips til vårt nasjonale granskingsutvalg for redelighet i forskning, ikke virker like overveldende på varsleren, som Office of Research Integrity i denne historien. Romanen tar for seg på utmerket vis hvor vanskelig det er med påstander om uredelighet, spesielt på det menneskelige plan. Det kan koste dyrt å varsle. Ikke bare for varsleren. Mistanker om fusk har også stor virkning på hele arbeidsmiljøet.

Intuition viser også på en god måte spennet mellom forsk-ningens vesen gjennom å søke resultater, men hele tiden ha en skeptisk distanse gjennom forsøk på gjendriving av resultatene på den ene siden og svært menneskelige ønsker og drømmer om suksess på den andre.

Jeg har aldri selv arbeidet med laboratoriemus, men etter å ha lest boken, har jeg en klar opplevelse av hvordan dette er. Disseksjonens farger, teksturer og lukter er beskrevet på utførlig vis, som virker svært troverdig. Boken er også forsynt med et etterord med takk til alle forskere Goodman har vært i kontakt med og sett arbeide i laboratorier under skrivingen av romanen.

Intuition blir på omslaget omtalt som en thriller. Det vil jeg si er en overdrivelse. Spennende, ja, men jakt på en ukjent, bestialsk seriemorder er vanligvis mer grøssende og drivende enn jakten på 10 forsvunne kreftmus i et laboratorium. Jeg vil heller plassere den i avdelingen for drama.

Bestselger

Boken kom ut i 2006 og ble en New York Times bestselger og ble i år nominert til den prestisjefylte britiske Orange – prisen for beste fiksjonsbok. Ifølge redaktøren for nettstedet http://www.lablit.com, hvor du for øvrig kan finne oversikt og omtale av en rekke romaner som omhandler vitenskap, er forskning i fiksjonslitteratur en kommende trend. En roman gir definitivt også andre muligheter for sammensatte problemstillinger enn en tradisjonell lærebok i forskningsetikk.