Hopp til innhold

Meny

I redaksjonen:

Ansvarlig redaktør: Lise Ekern, tlf. 23 31 83 11
Journalist Sigrid Skavlid, tlf. 23 31 83 07
Journalist Siw Ellen Jakobsen, tlf. 99 73 31 41

Bladet redigeres etter Redaktørplakaten og er medlem av Den norske fagpresses forening.

Leder

 • Gris

  En glad gris

  Nylig leste jeg en artikkel i den danske Weekendavisen. Den handlet om at forskere nå tenker å forandre grisene istedenfor å prøve å forbedre leveforholdene for landbruksdyra.

Artikkel

 • Matthias Kaiser, portrett

  Forskningens etiske ansvar

  Mange forskere er enige om at vi blir nødt til å tenke nytt i forhold til hvordan vi produserer mat, og da både regionalt, nasjonalt og globalt. Eksisterende matproduksjoner er presset av flere faktorer.

 • Fiskere i arbeid ombord på fisketråler

  Forskerne har for stort forvalteransvar

  Det er ikke hverdagskost at en forsker mener at dagens vitenskapelige råd blir tillagt for stor betydning.

 • Fiskere i arbeid ombord på fisketråler

  Hva er farligst - oljeutslipp eller overfiske?

  Både overfiske og oljeforurensing er en trussel mot fisk. Men hvorfor vurderer havforskerne trusselen fra henholdsvis fiskerier og oljevirksomhet til havs helt forskjellig?

 • Valborg Kvakkestad, portrett

  GMO-forskning og ytre påvirkning

  Synet på GMO blant forskere er blant annet påvirket av hvordan forskningsprosjektene finansieres. Det kan gi etiske dilemma for beslutningstakere.

 • Nerina Weiss, portrett

  Forskningsetikk på grensen

  Å forske på grensevold i Øst-Tyrkia utfordrer forskningsetikken på flere plan. Etablerte regler og etisk ansvar settes på prøve.

 • Vonne Lund, portrett

  Nekrolog - Vonne Lund

  VONNE LUND (4. juli 1955 – 3. juni 2009) Den nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologi (NENT) har mistet en verdifull person, medlem og nestleder i komiteen, Vonne Lund.

Historie

 • Bygning fra enhet 731

  Levende partert

  Tusener ble sendt i en sikker og smertefull død i den japanske forskningen på biologiske våpen ledet av Ishii Shiro.

Kommentar

 • Nils Jørgen Langtvedt, portrett

  "Chilling" - fryser du?

  I noen steder i verden er ”chilling effects” blitt en del av hverdagen. ”Chilling” betyr å skremme med juridiske tiltak, f.eks. med erstatningssøksmål, slik at du skal slutte med eller avstå fra en handling som påstås å være til skade.

Bokomtale

 • Intuition

  INTUITION FORFATTER: Allegra Goodman FORLAG: Atlantic books ANTALL sider: 344 ISBN: 978-1-84354-841-6

Takk for at du hjelper oss å lage en bedre tjeneste.

Skriv din tilbakemelding i skjemaet nedenfor.