Det er hektisk innspurt hos nettredaktør og prosjektleder Sigrid Skavlid og prosjektleder og FBIB-redaktør Hallvard Fossheim. – Her skal helst alt stemme før vi går på lufta, sier Sigrid Skavlid. Hun har vært ansvarlig for utvikling av de nye sidene til Forskningsetiske komiteer: www.etikkom.no og hele den tekniske løsningen.

– Vi vet mye om våre brukere, forklarer hun. – Hovedsakelig er det forskere og universiteter og høgskoler som er våre største ”kunder”. Etter hvert så vi at nettstedet vårt begynte å bli gammeldags. Fra å være ”smalt og dypt” har vi nå utviklet vår portal til å bli mer brukervennlig. Vi vet hva folk etterspør og kan nå tilby flere valg og flere innganger til stoffet.

FBIB: Forskningsetisk bibliotek

- Ja, det har vært spesielt viktig når vi samtidig også har utviklet et forskningsetisk bibliotek, sier FBIB-redaktør Fossheim. Biblioteket ligger godt synlig og tilgjengelig på nettsidens hovedside. Arbeidet har pågått i to år, og når vi nå ganske snart skal på lufta, er det ikke få fagfolk rundt omkring i det akademiske miljø som har bidratt med forskningsetisk kunnskap. Vi er stolte over å kunne tilby fagbiblioteket FBIB, sier Fossheim.

- Med den nye forskningsetikkloven fikk Forskningsetiske komiteer en tydelig oppgave i å legge til rette for å få forskningsetikken ut til forsknings- og undervisningsmiljøene. Vårt mål har vært å bygge opp en bank med artikler som kan bidra til refleksjon omkring forskningsetiske tema. Den er ikke minst ment for veiledere og andre som har undervisningsoppgaver. Vi har lagt vekt på å utforme tekstene slik at de favner om flere fagtradisjoner. For eksempel har temaet ”Medforfatterskap” hele tre artikler, fra hver sin tradisjon.

Fossheim forteller videre at flere enn femti forfattere har bidratt. – Vi har fulgt tre hovedprinsipper:

  • bevare røsten til hver enkelt
  • sørge for at stoffet skal være nyttig for så mange fag som mulig
  • strukturere både biblioteket og stoffet best mulig

Dynamisk

Nettsidene som Forskningsetiske komiteer presenterer, er tett vevd inn i hverandre via et såkalt emnekart, forklarer Skavlid. – Hensikten med omstrukturingen på etikkom.no er både å vise hva de ulike komiteene og utvalgene driver med, og å gi innganger til temaer som har vært etterspurt. Her vil brukerne også bli geleidet videre til FBIB.

Prosjektet FBIB har vært et samarbeid med alle landets syv universitet som partnere. Styringsgruppen har bestått av representanter fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Universitetet for miljø- og biovitenskap, Universitetet i Agder, Universitetet i Bergen, Universitetet i Oslo, Universitetet i Stavanger og Universitetet i Tromsø. Styringsgruppens rolle har vært å bidra med konkrete faglige innspill til arbeidet med nettstedet. Slik sikres både den faglige kvaliteten på innholdet, og at produktets utforming er skreddersydd for brukerne.

Nettsidene er ikke bare informasjonskanal for de tre nasjonale forskningsetiske komiteene, men også for Granskings-utvalget for redelighet, Den etiske nemnda for patentsaker og Nasjonalt utvalg for vurdering av forskning ved bruk av humant skjelettmateriale. Samtidig er all informasjon rundt søknadsprosessen til De regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) flyttet til et eget nettsted. (http://helseforskning.etikkom.no)

 – Det er spennende å se hva dette har å si for besøket, sier Skavlid, da om lag 70 % av besøket på nettsidene har vært knyttet til aktiviteten i REK. – Men vi har mye å tilby med satsingen på biblioteket. – Vi har i utformingen av de nye nettsidene, inkludert biblioteket, også lagt vekt på å bedre sidene med hensyn til universell utforming og åpne standarder.

Akkurat nå er både Skavlid og Fossheim mest opptatt av å få den nye portalen på lufta. – Og vi har lagt opp til en bred markedsføring av FBIB, sier Fossheim. – Vi håper at mange klikker seg inn for å se på innholdet.

En fin ting med de nye sidene er at de er bygget over en mal som ikke er statisk. – Vi kan endre ettersom behovet vil forandre seg, sier Skavlid, som forteller at det skal kjøres en brukertest om et halvt års tid.