- Jeg syns de har laget et rom der studentene har god mulighet til å øve mye på det som  er vanskelig å få øvd nok på ellers. Lekedyrene og modellene er naturtro nok til at det ikke burde være noe problem å overføre det man lærer der, til praksis på levende dyr.
Den unge studenten mener bruk av levende dyr til undervisning er helt nødvendig. - I vårt fag er det viktig å etablere erfaring med alt fra enkel håndtering av dyrene til behandling av sykdom – og riktige vaner og holdninger overfor dyr. Bruk av levende dyr blir først feil når dyrene behandles galt. Det må være et fokus på at de dyrene vi har kontakt med, ikke er «dukker» eller «roboter», men faktisk levende dyr som har egne behov, sier Ida Sønstevold.

Rommet er også til bruk for forskere. De kan trene på for eksempel blodprøvetaking, forklarer hun. – Jeg er absolutt tilhenger av at bruk av forsøksdyr absolutt bør begrenses, og det må hele tiden jobbes med å redusere antallet til det som er «helt nødvendig».

Slik som situasjonen er i dag, kan vi ikke klare oss uten forsøksdyr - bl.a. i forbindelse med utvikling av nye legemidler. Jeg har forståelse for at det er vanskelig å lage modeller som kan tilsvare/erstatte det komplekse systemet som en dyrekropp representerer. Likevel mener jeg det er viktig å hele tiden jobbe med å finne nye metoder og systemer som kan erstatte dyrene som brukes.