– Som antropolog er det enormt viktig å være lojal mot informantene dine. Du forsker for å beskrive, ikke for å avsløre.

Talle forsker på et av tidens mest betente temaer – kjønnslemlestelse. Hun har drevet feltarbeid i Kenya, Tanzania og Somalia. Hun har også intervjuet somaliske kvinner i Norge og England om temaet. Hun har aldri kommet i en situasjon hvor hun har følt seg nødt til å bruke opplysningsplikten. Men hun er den bevisst.


 – Jeg kan naturligvis lett komme i en slik situasjon. Derfor har jeg diskutert dette med andre forskere. En canadisk kollega valgte å ikke starte et prosjekt da hun ble gjort oppmerksom på at hun hadde vitneplikt i forhold til alvorlig straffbare forhold som ble planlagt. Hun ville ikke risikere å komme i et slikt dilemma.
Selv har Talle unngått dilemmaene ved å unngå å stille enkelte direkte spørsmål. Men det skyldes ikke bare taushetsplikten at hun unngår disse spørsmålene. Det rett og slett svært vanskelig å snakke direkte om et såpass ømtålig tema; som det å planlegge omskjæring av et barn, erfarer hun.

– Her i Norge er kvinnene jeg intervjuer klar over at dette er straffbart, og de ville nok ikke ha fortalt meg det om de planla å omskjære datteren sin. Men om det skulle skje, ville jeg forsøkt å avverge situasjonen. Hvis ikke det hadde gått, måtte jeg ha truet med å gå til politiet, sier Talle.
I Afrika har forskeren både sett på seremonier og hørt om omskjæring som planlegges. Men dette er i land hvor hun ikke kan intervenere som norsk forsker.

Et moralsk prosjekt

– Antropologi er et moralsk prosjekt. Det bygger på tillit. Man kan få mange betroelser og det er mye hårfin balansegang i forhold til loven. Forskningsrelasjonen kan lett bli brutt hvis du truer med politi.
Talle er usikker på om vi trenger en lovendring som vil beskytte forskeren bedre i forhold til kildevern: – Jeg ser både fordeler og ulemper. På den ene siden kunne en absolutt taushetsplikt gitt oss lettere tilgang på enkelte områder. Jeg ville kanskje hatt lettere for å stille de inngående spørsmålene. Får du absolutt taushetsplikt, trenger du ikke å legge deg borti situasjoner hvor det skjer uakseptable handlinger. På den annen side ville heller ikke det vært riktig. Du vil uansett stå i et moralsk dilemma som menneske.