Nei, mener Den regionale komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk, REK Sør-Øst, som behandlet saken. Komiteen får støtte av Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag (NEM). Sistnevnte har nylig behandlet klagen på vedtaket.

Hensikten med forskningsprosjektet var å måle effekten av intravenøs jernbehandling hos pasienter med jernmangelanemi og hjertesvikt.
REK Sør-Øst avslo blant annet fordi bruk av saltvannsinjeksjon som placebo hos pasienter med jernmangel, ikke kunne anses som akseptabelt ut fra et forskningsetisk perspektiv. De anbefalte at prosjektet burde designes som en sammenlikning mellom peroral (gjennom munnen) og intravenøs jernbehandling.

Alle må få behandling

Klager anser at peroralt jern ikke er et alternativ ved behandling av kronisk hjertesvikt hos pasienter som har jernmangelanemi. Blant annet fordi de mener det har liten effekt, på grunn av dårlig opptak i tarmen. Klageren mener at intravenøst jern er den beste behandling for å sikre opptak av jern i benmargen.
Men REK slår fast at når det er etablert en behandling med tilførsel av jern ved jernmangelanemi, bør alle pasienter tilbys denne behandlingen. Bruk av saltvannsinjeksjoner som placebo hos pasienter, er derfor ikke akseptabelt ut fra et forskningsetisk perspektiv.

Kan utsettes for risiko

NEMs viktigste grunn til å avslå er likevel at studiens design innebærer at enkelte – de som kommer i placebogruppen – ikke får behandling som de vil kunne ha nytte av. De kan derfor utsettes for unødvendig risiko.
I pasientinformasjonen legges det vekt på at pasienter «kan få bedret livskvalitet og hjertefunksjon av intravenøs behandling».

Dette gjelder imidlertid bare dem som kommer i behandlingsgruppen. Ved spørsmål om risiko, blir pasienten betrygget med at ”jerninnholdet i blodet ditt skal overvåkes”. Denne informasjonen må anses som misvisende for dem som kommer i placebogruppen, mener NEM.