Studien skal sammenlikne sykdomsfri overlevelse hos pasienter som har fått forskjellige behandlingsregimer. Den involverer 8 000 pasienter i 50 land over hele verden. Den regionale komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk Sør-Norge (REK Sør) hadde ingen innvendinger mot studien.
– Det burde de hatt, mener Knut Ruyter. Han forteller at den samme prosjektsøknaden ble avslått i Sverige.

Ny generasjon behandling

Brystkreft er den vanligste kreftformen hos kvinner i den vestlige verden. Den vanligste behandlingen er kirurgi, men som regel er ikke dette tilstrekkelig. Derfor er det vanlig å gi cellegift og antihormonterapi i tillegg til kirurgi.
I senere tid har det blitt observert at 20-30 prosent av brystkreftsvulstene har overskudd av et bestemt type protein, HER-2. En økt mengde av dette proteinet har blant annet blitt knyttet til økt resistens overfor cellegift og hormonbehandling. Dette gir økt risiko for at sykdommen utvikler seg, og at pasienten dør.


ALTTO (adjuvant lapatinib og/eller trastuzumab behandlingsoptimaliseringsstudie) er en internasjonal studie som skal finne ut om cellegiftbehandlingen lapatinib er effektiv mot dette proteinet. Lapatinib er en ny form for brystkreftbehandling som er under utvikling. Medikamentet virker inne i cellene og håpet er at den kan gjøre at kreftcellene vokser saktere, eller i beste fall stoppe helt opp. Det kan forhindre at kreften kommer tilbake hos enkelte pasienter eller sprer seg til hjernen.


Målet med studiene er å utrede effekt og sikkerhet av lapatinib hos pasienter med HER-2 positiv brystkreft. Legemiddelet er testet ut mot trastuzumad, som i ett år har vært etablert som behandling hos denne pasientgruppen.

Delt inn i fire armer

Studien er gjort ved å dele pasientgruppen inn i fire:


Arm 1: En gruppe får trastuzumab (det etablerte legemidlet for denne pasientgruppen) i 52 uker.
Arm 2: En gruppe får både trastuzumab og lapatinib.
Arm 3: En gruppe får halv dose trastuzumab i 12 uker, så seks uker uten legemiddel, deretter lapatinib i 34 uker.
Arm 4: En gruppe får lapatinib i 52 uker.

– Burde ikke vært godkjent

Ruyter mener at studien ikke burde vært godkjent med dette forskningsdesignet.
– Kreftformen er svært aggressiv med høy risiko for tilbakefall. Arm 4 medfører en meget stor risiko for den enkelte pasient, med hensyn til tilbakefall og død. Arm 4 burde derfor ikke blitt akseptert. Heller ikke arm 3. Pasientene unndras det som anses som mest nyttig behandling, mener han.