Leder i REK Sør-Øst A har gjort seg noen tanker om dette med honorar til forsøkspersoner.
– En viktig oppgave for oss er å utfordre prosjektleder på refleksjon omkring hvorfor de ønsker å betale honorar, og hvilke etiske problemstillinger det kan reise. REK har en viktig oppgave i så måte - å løfte fram debatten, sier Hagestad.

Men alle REK har ikke samme mening?

– Vi sier uten betenkeligheter ja til penger for tapt arbeidsfortjeneste og utgifter til reiser. Når det gjelder tilleggshonorar, er derimot komiteene ikke alltid samkjørte. For å gjøre avgjørelsene våre mer like, har ledere og sekretærer i de fire komiteene i REK Sør-Øst-Norge diskutert praksis. At NEM nå arbeider med retningslinjer, mener han er helt nødvendig – da kan alle komiteene i Norge få en mer ensartet policy.

Hva slags honorar snakker vi om?

– Vi har vært særlig restriktive til å si ja til honorar til barn og unge. Kontanter sier vi nei til, men kan strekke oss til å mene at det er etisk akseptabelt med en liten gave, for eksempel en CD. For voksne mener vi at kr 200 – 300 kan være en akseptabel sum. Ved en anledning sa vi ja til kr 500, det var for en benmargsundersøkelse. Det innebærer betydelig ubehag for deltakerne, uten at de selv får noen nytteverdi, og vi mente dette var en rimelig kompensasjon.