Tre-armet studie

I tillegg til (1) det nye legemiddelet, prøves det ut (2) en placebo og (3) en beste tilgjengelige behandling. Fordelen med en slik tre-armet studie er at den gir mer informasjon enn studier hvor det bare brukes en placebo-arm og et nytt legemiddel. Man kan vise hvordan den nye behandlingen står i forhold til den etablerte behandlingen, og man får samtidig evaluert hvordan ny behandling og etablert behandling er i forhold til placebo.

Add-on studie

Ved add-on studier gis det nye legemidler eller placebo og i tillegg en standard behandling. Ingen pasienter får dårligere behandling enn de i utgangspunktet ville ha fått.

Cross-over studie

I en cross-over studie sammenlignes ulike behandlinger gitt til samme pasient. Vanligvis gis det to behandlinger etter hverandre, ofte med opphold mellom behandlingene. Tilfeldigheter avgjør hvilken behandling pasienten får først. Fordelen er at man klarer seg med færre pasienter i studien.
Kilde: ”ICH Topic E 10, Choice of control group in clinical trials”. Rapporten gir en god innføring i alternative forskningsdesign.