Hopp til innhold

Meny

 redaksjonen:

Ansvarlig redaktør: Lise Ekern, tlf. 23 31 83 11
Journalist Sigrid Skavlid, tlf. 23 31 83 07
Journalist Siw Ellen Jakobsen

Bladet redigeres etter Redaktørplakaten og er medlem av Den norske fagpresses forening.

Leder

 • Lise Ekern, portrett

  Et placebo på såret

  Ordet placebo betyr direkte oversatt ”narremedisin”. Innenfor medisinsk forskning er det knytte mange etiske dilemma til hvordan placebo blir brukt, ikke brukt – særlig i forhold til legemiddelutprøving. Det skriver vi om i dette nummeret.

Artikkel

 • Stein Evensen, portrett

  Må lære av feilene

  – Når vi som jobber i De regionale komiteene for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK), får inn en søknad om et placebokontrollert studie, så må vi spørre oss: Innebærer studien at en pasientgruppe blir unndratt viktig behandling?

 • Illustrasjonsfoto: Penger, blodceller

  Forskningsrådet glad for debatt

  - Det har vært lite oppmerksomhet omkring disse spørsmålene i Norge, sier Hege Torp, avdelingsdirektør i Divisjon for samfunnsvitenskap, Forskningsrådet.

 • Beate Indrebø Hovland, portrett

  Betaling til den som bidrar til forskning - etisk vanskelig

  Det er rimelig at personer får en godtgjørelse for å dekke tapt arbeidstid og reiseutgifter. Ingen forskningsmiljøer er uenige i det. Men hva med ulike kompensasjoner som går utover dette?

 • Kristian Hagestad, portrett

  Debatten må fram

  – Jeg har ikke gjort noen vitenskapelig undersøkelse på omfanget av honorering, men har en følelse av at det har vært økende senere år, sier Kristian Hagestad, leder i REK Sør-Øst A.

 • Jon Rogstad, portrett

  Hva betyr betaling for forskningens kvalitet

  To forskere med ulikt syn: Jon Rogstad og Guri Tyldum.

 • Illustrasjonsfoto: Stabel med penger

  Mer bruk av honorar

  - Vårt hovedanliggende vil være å vurdere om og hvordan honorering påvirker frivillighetsaspektet ved å delta, sier Vigdis Kvalheim, avdelingsdirektør i Norsk samfunnsvitenskapelige datatjeneste (NSD).

 • Knut W. Ruyter, portrett

  Etterlyser en tøffere tone

  De regionale komiteene for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) bør bli mer kritiske i vurderingen av placebostudier, mener Knut Ruyter, daglig leder i Forskningsetiske komiteer.

 • Erik Hviding, portrett

  Markedsføring pakket inn som forskning

  Noen ganger er placebostudier ren markedsføring. De gir inntrykk av å være forskning, men er i virkeligheten bare salgsfremmende forsøk på pasienter, mener Erik Hviding.

 • Illustrasjonsfoto: Sykepleier ved pasient

  Godkjent i Norge -avslått i Sverige

  ”Komiteen har ingen merknader til prosjektsøknaden. Vi ønsker lykke til med prosjektet” skrev en av de regionale komiteene for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk i Norge. I Sverige ble det samme prosjektet avslått.

 • Illustrasjonsfoto: Pillekapsler

  Alternative design

  Her er tre eksempler på alternativer til rene placebo-studier.

 • Illustrasjonsfoto: Pasient får sprøyte

  Nei fra både REK og NEM

  Kan man akseptere at pasienter med jernmangelanemi blir behandlet med saltvannsoppløsning, når det finnes annen etablert behandling?

 • Nils J. Langtvedt, portrett

  Ny lov - til beste for medisinsk og helsefaglig forskning

  Den enkelte forsker vil merke forskjell. Når loven trer i kraft, skal søknaden sendes til én ”postkasse” og én myndighet som vil ivareta både personvern, etikk og taushetsplikt, mot før fire ulike instanser – som ikke alltid ga de samme svarene.

 • Heidi Thorstensen, portrett

  Personvern og etikk, to sider av samme sak

  "Ydmykhet for forskningens behov og samtidig sikre at lovverket og den enkeltes rettigheter blir overholdt." Det er nøkkelord for personvernombudet på Oslos største sykehus.

 • Das Experiment

  En film av Oliver Hirschbiegel, basert på Mario Giordanos bok Black Box. Produsert i 2000, utgitt på DVD i 2006.

Historie

 • Illustrasjonsfoto: Max Truex i løpedrakt

  Eksperimentell hjernekirurgi i Kina

  For å hjelpe den alvorleg sjuke mannen, tok den amerikanske legen han med til eit enkelt sjukehus i Kina og utførde transplantasjon av hjernevev frå aborterte foster. Ein dott av hår og brusk i hjernen vart resultatet

Takk for at du hjelper oss å lage en bedre tjeneste.

Skriv din tilbakemelding i skjemaet nedenfor.