En terrorist med ferdigheter innen bioteknologi, ville med enkelhet kunne bruke innholdet i artikkelen til å konstruere et virus svært farlig for mennesker.

Forskerne hadde i forbindelse med studier av viruset musekopper, som er ufarlig for mennesker, laget et genmodifisert virus (såkalt rekombinant virus) tenkt brukt som fertilitetsvaksine. Hensikten var å injisere mus med det levende genmodifiserte viruset slik at viruset kunne spres til ville musebestander, og derved sørge for at mus ble ufruktbare og den plagsomme musebestanden i Australia gikk tilbake.

Forskerne utviklet vaksinen ved å sette inn et gen som koder for et eggeskallprotein (ZP3) inn i genomet til musekopperviruset. Hensikten var å lage et genmodifisert virus som ved injeksjon i mus ville produsere antistoff mot egne egg, og musene ville bli sterile. Arbeidet bygget på alminnelig forskning innen virologi og vaksineforskning, og det ble brukt vanlige genteknologiske metoder for å sette inn genet i musekopperviruset.

Forskerne oppdaget med dette at de hadde laget et genmodifisert virus som var mer dødelig enn det umodifiserte viruset. Etter injeksjon førte det til at 60 % av musene døde, selv om de genetisk var motstandsdyktige mot musekopperviruset. Ennå mer overraskende var det at mus som tidligere var blitt vaskinert mot musekopperviruset, også døde etter injeksjon med det genmodifiserte viruset. Disse uventede funnene gjorde at forskerne var usikre på om de skulle publisere arbeidet. Artikkelen ville gi en nøye beskrivelse av fremgangsmåten.

Kunne dette føre til at terrorister med genteknologisk kunnskap og enkelt laboratorieutstyr kunne lage et like dødelig genmodifisert koppervirus? Skulle de bare trykke deler av artikkelen, utelate den detaljerte beskrivelsen, som var nødvendig for at andre forskere skulle kunne etterprøve resultatet? Men forskerne sendte den inn og fikk den trykket i februarnummeret.

Publiseringen av artikkelen vakte debatt. Redaktøren hadde ingen betenkeligheter med å trykke den, og en undersøkelse blant sjefredaktører i andre vitenskapelige tidsskrift i ettertid, ga den samme tilbakemeldingen.

Det var riktig av tidsskriftet å publisere. Forskningen var viktig og verdifull, og artikkelen viste at svært uventede resultater kan oppstå i et forskningsprosjekt.

Kilde: Committee on Research Standards and Practices to Prevent the Destructive Application of Biotechnology (2003) Biotechnology Research in an Age of Terrorism: Confronting the “Dual Use” Dilemma, National Academies Press, Washington, DC, USA (Fink-rapporten)