Hopp til innhold

Meny

I redaksjonen:

Ansvarlig redaktør: Lise Ekern, tlf. 23 31 83 11
Journalist Sigrid Skavlid, tlf. 23 31 83 07
Journalist Siw Ellen Jakobsen

Bladet redigeres etter Redaktørplakaten og er medlem av Den norske fagpresses forening.

Leder

 • Lise Ekern, portrett

  Etikk i vinden

  I skrivende stund blåser det storm i finansmarkedet i USA. Det er ikke det jeg skal skrive om. Men bare noen dager før bankkonkursen sto det en artikkel i Science som diskuterte inflasjonen i ulike etikk-begrep.

Artikkel

 • Illustrasjonsfoto: Verdenskart

  - Hvorfor debatteres bare det minst farlige?

  Genmodifisert mat og reproduksjonteknologi er det som oftest debatters innen genteknologi. Hvorfor er det ingen som tar tak i det som er virkelig farlig?

 • Illustrasjonsfoto: Mus får sprøyte

  Musekopperviruset - et dilemma rundt publisering

  I 2001 BLE DET PUBLISERT en artikkel i Journal of Virology som førte til stor debatt rundt temaet dobbel bruk av vitenskapelig kunnskap. Innholdet omhandlet resultatene fra et eksperiment som hadde til hensikt å utrydde mus i Australia.

 • Frida Kuhlau, portrett

  Livsvitenskap - ikke dødsvitenskap

  Fri publisering av forskning gjør også kunnskapen tilgjengelig for andre som kan ha mer skumle hensikter enn å søke sannhet. Vitenskapelige magasin innen genteknologi kan være en gullgruve for biologisk krigføring.

 • Illustrasjonsfoto: Mann skjuler seg med hatt

  Illegal innvandring - hvordan balansere etikk og forskning

  En illegal innvandrer er et menneske uten rettigheter som skjuler seg for myndighetene. Hvordan skal man kunne forske på denne gruppen og er det riktig å gjøre det?

 • Illustrasjonsfoto: Et gen mot blå bakgrunn

  Gentest skaper hodebry

  Bør alle norske kvinner med brystkreft eller kreft i eggstokkene tilbys en gentest som kan vise om kreften deres er arvelig – og dermed varsle sine nærmeste som er rammet eller kan bli rammet? Denne saken skaper hodebry hos helsemyndighetene.

 • Illustrasjonsfoto: En gruppe indiske mennesker

  Ansvar for individet foran staten

  Forskeren må prioritere individets sikkerhet og den akademiske friheten foran åpenhet og myndigheters krav om innsyn i forskningen. Denne balansegangen er en av flere utfordringer for forskere som skal gjøre feltarbeid i konfliktområder.

 • Illustrasjonsfoto: Kvinner i burka

  Uten tillit ingen forskning

  Forskning i land med konflikt stiller store krav til forskeren. Nettverk av personer man kan stole på, er helt nødvendig for å få innpass. Likeså en årvåkenhet for situasjoner som kan sette både forskeren, informanten og medhjelperen i fare.

Historie

 • Illustrasjonsfoto: Maleri av Wendell Johnson i samtale med liten gutt

  Monsterprosjektet

  En eksperimentell studie innen stamming påførte barnehjemsbarn taleproblemer resten av livet. 68 år etter forsøket fikk de erstatning.

Bokomtale

Takk for at du hjelper oss å lage en bedre tjeneste.

Skriv din tilbakemelding i skjemaet nedenfor.