Vi forbinder vår med eksamenstid – blant annet. Og grønn bjerk, fuglesang og sommerblomster. Kanskje også strålende sol. Men denne våren har det vært en del grå, tunge skyer på eksamenshimmelen, jeg snakker om studenter som fusker. To saker har dukket opp.

Den ene saken handler om 205 juss – studenter ved Universitetet i Bergen, som er tatt i plagiering. Hvorfor? – spør Arild Råheim, professor i pedagogikk ved UiB. Han mener at fusk ikke først og fremst er et juridisk problem, men at det er et pedagogisk problem og et ledelsesproblem.

Omtrent på samme tid ble det oppdaget fusk ved Universitetet i Oslo. Der har 11 doktorgradsstipendiater fusket på en eksamen i etikk, av alle ting. Det handler om «klipp og lim» av tekst hentet fra Internett, til dels uten å oppgi kilder. – Det er jo tragikomisk at uærligheten til og med er i forbindelse med et etikk-kurs, sier dekan Finn Wisløff til Aftenposten (06.05.08).

Nå etterspørres fuskeregler, men vil det hjelpe med flere regler for å få slutt på fusk? Akademia har allerede forskningsetiske retningslinjer på plass. Det har hvert universitet ansvar for å implementere og følge opp.

Forskningsetiske komiteer har sammen med UiB tatt et initiativ i å lage en sommerskole i forskningsetikk. Den har vært planlagt lenge og er ikke et resultat av disse nye fuske sakene. Målgruppen for denne skolen er veiledere innen alle fagområder. Og temaene som skal tas opp spenner vidt; hva er forskningsetikk, forskningsetiske dilemma gjennom konkrete case, etisk vurdering av prosjekter, metode og kvalitet, medforfatterskap, plagiering – for å nevne noe.

Som et lite P.S. vil alle som skal undervise i forskningsetikk, få tilgang til et undervisningsopplegg på nettstedet til Forskningsetiske komiteer i løpet av høsten. La oss håpe at slike tiltak for forebygging kan bidra til mindre akademisk fanteri!