I slutten av september forlot en del av mannskapet skutene og søkte hjelp hos den svenske vitenskapelige ekspedisjon som holdt til i Mosselbukta under ledelse av Adolf E. Nordenskiöld. Der ble de fortalt om et hus svenskene hadde oppført på Kapp Thordsen i Isfjorden.

7. oktober 1872 la 17 av mannskapet av gårde med to fangstbåter, som de halte og dro over isen til åpent vann. Etter én uke var de framme på Kapp Thordsen. Allerede 9. desember står det i dagboken: «En har vært syk i 8 dager.»
De to første døde 19. januar 1873 og ble begravd i en egen grav. Deretter fulgte de femten andre etter, én etter én utover våren. Femten av mennene ligger begravd i en stor fellesgrav like ved huset, som i dag bare går under navnet Svenskhuset.

Ny søknad

Forskerne Aasebø og Kjær har tidligere fått avslag på søknad om å åpne graven. Den nye søknaden er faglig knyttet til Universitetet i Tromsø, Institutt for klinisk medisin. I søknaden skriver Aasebø og Kjær at de har fått flere henvendelser fra pårørende «som ønsker en uhildet undersøkelse om hva som egentlig skjedde den gang. Hittil er pårørende til 16 av de 17 omkomne identifisert; disse er svært interessert i å finne årsaken til dødsfallene».

Kilde: Svalbardposten