Etterforskningen viste at forskerne hadde brutt flere av forutsetningen for forsøket.

I september 1999 fikk Jesse Gelsinger en injeksjon av gener som skulle reparere og erstatte hans egne ødelagte. Injeksjonen førte til en voldsom reaksjon i immunforsvaret og det ene organet etter det andre sviktet. Det begynte med gulsott og forstyrrelser i blodets evne til levring. Så sviktet nyrene og deretter lungene. Fire dager senere ble han erklært hjernedød. Den lovende nye medisinen, genterapi, hadde fått sitt første dødsoffer og ble omtalt i aviser og etermedier verden over.

Gelsinger led av en stoffskiftesykdom som skyltes genfeil. Sykdommen er knyttet til funksjonene i leveren. Leveren mangler et enzym som trengs for å bryte ned ammoniakk i kroppen. Amoniakken dannes som et biprodukt i fordøyelsen av proteiner.

De fleste av dem som har denne genfeilen, dør ved fødselen, men Jesse hadde en variant som ikke var fullt så alvorlig. Barndom og oppvekst hadde likevel vært vanskelig for den lille Jesse, med mange operasjoner og sykehusinnleggelser. Da han var 18 år var han ikke så plaget av sykdommen sin. Den ble holdt i sjakk gjennom en svært streng diett hvor han bare kunne spise et par gram proteiner daglig, og riktig medisinering. Daglig inntok han 32 piller. Men med dette regimet kunne Jesse leve et liv nesten som en annen normal og aktiv 18-åring, opptatt av motorsykler og amerikansk bryting.

Ville hjelpe andre

Da han fikk forespørsel om å delta i et forskningsprosjekt i regi av Pennsylvania Universitetet i Philadelphia, var det i forvissning om at dette ikke var forskning som ville ha noen direkte nytte for ham selv. Prosjektet var rettet mot nyfødte som hadde den dødelige varianten av OTC (Ornithine transcarbamylase), men Jesse ønsket å bidra. Familien støttet ham også i denne beslutningen. I begynnelsen av september dro han derfor fra sitt hjem i Tucson, Arizona til Philadelphia. Denne beslutningen kostet ham livet.

Jesse Gelsingers død ble det første kjente dødsfall som følge av genterapi. Det ble umiddelbart startet en gransking; både for å finne ut hva som direkte forårsaket at han døde, og hvordan eksperimentet hadde blitt utført. Både Food an Drug Administration (FDA) og den rådgivende komiteen for bruk av rekombinant DNA ved National Institute of Health (NIH) foretok granskinger. FDA stanset umiddelbart studien hvor Jesse inngikk og etter hvert også en rekke andre pågående studier innen genterapi.

Deltok på feil grunnlag

Resultatene av disse granskingene viste at for det første så fylte ikke Jesse kriteriene for å delta i studien. Eller rettere, han fylte kriteriene for å bli ekskludert. Jesse hadde for høye blodverdier til å bli inkludert, men gikk inn i studien da en annen person ble ekskludert.

For det andre så viste etterforskningen at Jesse sin død ikke var den første som hadde opplevd svært alvorlige bivirkninger i et genterapiforsøk. Genterapiforskere i stor skala fulgte ikke prosedyrene om å rapportere inn til National Institute of Health hver gang det oppsto en alvorlig medisinsk hendelse i forbindelse med et forsøk, en såkalt Serious Adverse Event. Det viste seg at mindre enn 5 % av slike hendelser ble rapportert inn. Faktisk hadde to personer som hadde fått lignende behandling som Jesse, opplevd svært alvorlige bivirkninger som ikke var blitt gjort kjent for myndighetene eller andre forskere.

For det tredje hadde tilsvarende eksperimenter på aper ført til at apene døde. Dette var det ikke gitt opplysninger om. Informasjonen som ble gitt i samtykkeformularet var mangelfulle og ga ikke et fullstendig bilde av risiki ved å delta i forsøket.

Senhøstes 1999 fra toppen av Mount Wrigthson i Arizona ble asken av Jesse Gelsinger spredt i en enkel seremoni. Med dette var også mye av optimismen rundt genterapi, som den nye medisinen som skulle kunne kurere det meste, også død.

Stopp i forskning

Flere forskere stanset sine egne forsøk innen genterapi i påvente av å finne ut av hva som hadde gått galt i prosjektet. I mai året etter bekjentgjorde Pennsylvania Universitet at lederen for Institutt for genterapi, den prominente dr. James Wilson, ikke lenger skulle kunne utføre forskning direkte på mennesker, men drive med laboratoriearbeid og forsøk på dyr. Dr. Wilson hadde ledet forsøket. Etterforskningen hadde vist at Wilson og teamet ikke hadde fulgt de prosedyrene som lå til grunn for å kunne utføre forsøket. De hadde gjort forandringer uten å få nødvendig godkjennelse av FDA.

Kilder:
Wikipedia, New York Times, Sunday Magazine, 28.nov. 1999, FDA Cunsumer Magazine oct-nov 2000