Hopp til innhold

Meny

I redaksjonen:

Ansvarlig redaktør: Lise Ekern, tlf. 23 31 83 11
Journalist Sigrid Skavlid (permisjon)
Journalist Siv Holen, tlf. 23 31 83 07

Bladet redigeres etter Redaktørplakaten og er medlem av Den norske fagpresses forening.

Leder

 • Lise Ekern, portrett

  Fra bio til xeno

  Det er ikke uten grunn at redaktørens hjørne denne gangen handler om bioteknologi og forskning. Hele Norge ble informert om endringene i bioteknologiloven da helseminister Sylvia Brustad hadde pressekonferanse om dette 27. januar i år.

Artikkel

 • Grete Dyb, portrett

  Ta barnet på alvor – også i forskning

  Barn som har opplevd vold, overgrep eller ulykke, kan bli psykisk syke. For å kunne hjelpe dem bedre, trenger vi mer kunnskap. Men hvordan nærme seg barnet når man skal forske innen området?

 • Illustrasjonsfoto: Databrikke

  Troen på teknologien

  – Jeg gidder ikke å trene i dag. Hvis jeg får hjerteinfarkt når jeg blir eldre, er det sikkert utviklet noe ved hjelp av nanoteknologi som fikser det for meg. Er troen på teknologien så sterk at vi fritas for ansvar?

 • Illustrasjonsfoto: Befruktet egg

  En befruktet eggcelle - er den et menneske?

  Blant de store debattene som har vært de siste årene, er debatten om stamcelleforskning: Skal forskning på embryonale stamceller og bruk av overtallige befruktede egg tillates i Norge?

 • Illustrasjonsfoto: Atomer

  Vet ikke hva vi ikke vet

  Ingen vet hvordan vår nanofremtid blir. Noen tror på katastrofescenarier. Andre er overbevist om en vidunderlig nanoframtid uten miljø-, ressurs- eller helseproblemer.

 • Steinar Funderud, portrett

  Embryoets moralske status - stamcelle, biologi og etikk

  – Jeg har alltid tilhørt tvilerne, men veid opp mot mulighet for helbredelse av alvorlige sykdommer, mener jeg vi skal tillate forskning på overtallige befruktede egg, sier Steinar Funderud som har forsket på stamceller i mange år.

 • Dagfinn Føllesdal, portrett

  Embryoets moralske status- følelser er ikke etikk

  – Det er viktig å forstå at styrken på følelser som måtte dukke opp i forhold til en sak, ikke gir oss et svar på hva som er rett eller galt i situasjonen. Så også når man skal mene noe om embryonal stamcelleforskning og bruk av overtallige befruktede egg

 • Lars Østnor, portrett

  Embryoets moralske status - etisk ansvar for et embryo

  - Et humant embryo er for meg en organisme av arten homo sapiens, altså et menneskeliv, som vi har et etisk ansvar for. Dette livet er så verdifullt at jeg mener vi ikke har rett til å ta det, sier prosjektleder og teolog Lars Østnor.

Historie

 • Illustrasjonsfoto: Databrikke

  For godt til å være sant?

  Han var ung og lovende. Han var i ferd med å revolusjonere databrikkeindustrien. Mange trodde han hadde en nobelpris i vente. Så oppdaget noen at de samme grafene dukket opp i artikler som representerte ulike forsøk.

Takk for at du hjelper oss å lage en bedre tjeneste.

Skriv din tilbakemelding i skjemaet nedenfor.