Hopp til innhold

Meny

Alle bokomtaler

 • Svenske skandaler under lupen

  Boken er svensk. Og den handler om skandaler i medisinen og forskningen. Kan det dreie seg om noen andre enn Paolo Macchiarini? Tro det eller ei – Macchiarini-saken utgjør bare en liten del av denne boken.

 • Ekte samhandling med kunstig hjelp

  Eric Topols hovedbudskap er paradoksalt nok at kunstig intelligens (KI) kan være det som skal til for at pasienter og helsepersonell igjen vil kunne oppleve ekte menneskelig samhandling.

 • Personlig og praktisk om kvalitativ metode

  Den erfarne samfunnsforskeren May-Len Skilbrei leverer en klok bok som tilbyr studenter i startgropa både noe nytt og nyttig.

 • Hvordan gjenopprette vitenskapens autoritet?

  Hvorfor er så mange skeptiske til vitenskapelige fakta, og hvordan kan vi kangjenopprette vitenskapens autoritet? Det ønsker filosofiprofessoren Robert Creaseå finne svar på ved å skue tilbake til de store tenkerne.

 • Fake it till you make it?

  Historien om bioteknologiselskapet Theranos viser skyggesiden av Silicon Valleys mantraom at man skal ha ståltro på egne ideer og ikke la seg stoppe før de har blitt virkelighet.

 • Håp, hype, hybris og helvete

  «Macchiariniaffären. Sanningar och lögner på Karolinska» er tittelen på Bosse Lindquists 456 siders beretning om en forskningsskandale som skulle komme til å ryste Karolinska Institutet og Karolinska Sjukhuset i sine grunnvoller.

 • Nå heves nivået i formidlingsdebatten

  Forskning om forskningsformidling står svakt i Skandinavia. Med boka Kampen om vitenskapeligheten har sosiologen Mette Andersson gitt et kraftfullt bidrag til feltet.

 • Angst og begjær i vitenskapens verden

  Losing the Nobel Prize tar oss med på en reise gjennom en vitenskapsverden hvor våre forestillinger om kosmos er snudd opp ned og hvor jakten på sannhet går sammen med jakten på penger og prestisje, noen ganger utenfor tradisjonelle etiske grenser.

 • Frihet til salgs

  I Sannhet til salgs beskriver biologen Dag Hessen en rekke sykdomstegn i dagens forskningssystem, men han mangler en skikkelig diagnose. Den danske sosiologen Heine Andersen går grundigere til verks i Forskningsfrihed, og den danske boka viser at...

 • Hva er riktig spørsmål å stille dyr?

  Boka What would animals say if we asked the right questions er et viktig, om ikke revolusjonerende bidrag til vitenskapsfilosofien, og til den offentlige samtalen om hvordan vi setter grenser for hva vi aksepterer i vår omgang med andre dyr.

 • Virkninger av legemiddelutprøving – i sin fulle bredde

  Basert på etnografisk forskning blant studiedeltakerne i en legemiddelutprøving, gir denne boken et fascinerende innblikk i de mange og ofte uforutsigbare effektene slike studier kan ha i livene til de som deltar.

 • Leseverdig bok fra forskeren som snublet over genredigering

  Klarer vi å ta det store ansvaret som følger med å kunne omskrive livets kode? Boken «A Crack in Creation» gir en god introduksjon til CRISPR-teknologien, et av tidenes viktigste bioteknologiske gjennombrudd.

 • Forskningsetikkens Janus-ansikt

  Er forvaltningens føringer om en felles forskningsetikk forsvarlig? Den amerikanske historikeren Zachary M. Schrag kritiserer institusjonaliseringen av forskningsetikk som «etisk imperialisme» og forsvarer en etisk pluralisme forankret i de ulike...

 • Hopper over de store utfordringene

  «Hjelp, jeg skal på feltarbeid!» er en nyttig bok for studenter som skal gjøre sitt første feltarbeid. Den gir imidlertid først og fremst en introduksjon til prosessen, ikke hjelp til å løse de virkelig vanskelige problemene som kan komme underveis.

 • En historikers kritikk av personvern i forskning

  Hvor ofte kaster historikere seg inn i en pågående debatt om forskningsetikk og personvern? Susan C. Lawrence gjør i hvert fall det med boken Privacy and the Past.

 • Forfriskende ærlig om forskere

  Boken «Ethical Research with Children» er både modig og interessant. Dens ambisjon er å fortelle historier om forskning med barn som kan bidra til en større forståelse av hvordan slik forskning er konstruert, gjennomført og ikke minst kritisert.

 • Hvordan behandle de verste i klassen?

  Hva er plagiering? Hva kan man gjøre med det? Against Plagiarism er en svært grundig guide, men andre som er mye kortere, er kanskje vel så nyttige – med mindre man er tidsskriftredaktør.

 • Kjærlighet, sex og robotforskningsetikk

  Ex Machina illustrerer relativt nye innsikter i hvordan følelser virker inn på samhandlingen mellom mennesker og maskiner. Filmen gir også nyttige eksempler på hva som er, eller burde være, viktige etiske spørsmål for de som forsker på sosial...

 • Lærerikt og myteknusende om forskning

  Er forskere alltid objektive? Hva skal man se etter når man leser en vitenskapelig publikasjon? Og hvorfor kan vi ikke alltid tro på «det som står i avisen»?

 • Gransking av en ulykke

  Den anerkjente, nederlandske sosialpsykologen Diederik Stapel fabrikkerte data i mange år. Denne boka formidler hans totalhavari som forsker og forsøk på å forstå seg selv.

 • Spennende tungvekter om omstridt skjelett

  Gjennom 32 enkeltartikler fortelles historien om Kennewick-mennesket, fra det første funnet og de påfølgende utgravningene, om konfliktene mellom forskere og myndigheter, og om hva skjelettstudiene avslører.

 • Hvordan lese kvalitativ forskning?

  Boken bruker fine grep for å trekke leseren inn i alle sider ved kvalitativ forskning og metodebruk. Blant annet hjelper relevante casestudier og eksempler leseren å gjenkjenne saker fra eget arbeid.

 • Bokomtale: Ethics and Science – An introduction

  Boka gjør et fint grep ved bruk av casestudier til etisk refleksjon og fordypning. Hovedemner er etikk og vitenskap sett i relasjon til forskersamfunnet og samfunnet for øvrig.

 • Forskeren i forskningsprosessen

  Forskeren i forskningsprosessen: En metodebok om situering*

 • Ruyter, Førde og Solbakk: Medisinsk og helsefaglig etikk, 3. utgave

  Dette er tredje utgave av en lærebok som utkom første gang i 2000, skrevet av tre sentral personer i det medisinsk-etiske miljøet i Norge.

 • Historical Medical Photograps - bokomtale

  Forfatter: Laura Lindgren Utgiver: The College of Physicians of Philadelphia, 2007 Antall sider: 218 ISBN: 978-0-922233-28-1

 • Forskning og folkemord

  Bokomtale: Forskning og folkemord Forfatter: Øyvind Foss Forlag: sap, Scaninavian Academic Press Antall sider: 158 ISBN: 978-82-304-0102-6

 • How Professors Think

  How Professors Think. Inside the Curious World of Academic Judgment Forfatter: Michèle Lamont 2009, Harvard University Press, Cambridge, MA. Antall sider: 330

 • Hvordan kan du vite om noe er sant?

  Veiviser i forsknings- og utredningsarbeid for studenter, ledere, konsulenter og journalister

 • Ethics and Burial Archaeology

  Forfatter: Duncan Sayer

 • Robot Ethics: the Ethical and Social Implications of Robotics

  Forfattere: Patrick Lin, Keith Amney, George A. Bekley Antall sider: 400 Forlag: MIT Press ISBN: 9780262016667

 • Contesting Human Remains in Museum Collections: The Crisis of Cultural Authority

  Forfatter: Tiffany Jenkins Forlag: Routledge Antall sider: 184 ISBN 978-0-415-87960-6

 • State of Wonder

  Bokomtale av State of Wonder Forfatter: Ann Patchett Forlag: Bloomsbury ISBN: 978-1-4088-1859-6

 • Bioetikk i verdensreligionene

  Redaktør: Knut A. Jacobsen Forlag: Abstract forlag, 2010 Antall sider: 270 ISBN 978-82-7935-285-3

 • Merchants of doubt

  MERCHANTS OF DOUBT: HOW A HANDFUL OF SCIENTISTS OBSCURED THE TRUTH ON ISSUES FROM TOBACCO SMOKE TO GLOBAL WARMING

 • Deltagende observasjon

  DELTAGENDE OBSERVASJON Forfatter: Katrine Fangen Forlag: Fagbokforlaget, 2. utgave Antall sider: 299 ISBN: 978-82-450-1001-5

 • Etiske utfordringer i praksisnær forskning

  ETISKE UTFORDRINGER I PRAKSISNÆR FORSKNING REDAKTØRER: Jan Kåre Hummelvoll; Ellen Andvig og Anne Lyberg FORLAG: Gyldendal Akademisk ANTALL SIDER: 166 ISBN: 978-82-05-39997-6

 • The ethics of research biobanking

  THE ETHICS OF RESEARCH BIOBANKING FORFATTERE: Jan Helge Solbakk, Søren Holm, Bjørn Hoffmann, red. FORLAG: Springer Verlag, 2009 ANTALL SIDER: 357 ISBN: 978-0-387-93871-4

 • Ambisjon og handling

  Ambisjon og handling, Sanderud sykehus og norsk psykiatri i et historisk perspektiv.

 • Intuition

  INTUITION FORFATTER: Allegra Goodman FORLAG: Atlantic books ANTALL sider: 344 ISBN: 978-1-84354-841-6

 • Plagiering og anden videnskabelig uredelighet - fra etikk til jura

  Forfattere: David Favrholdt, Anders Smith & Ellen Margrete Basse, redaksjon Henrik Balslev og Volker Loeschcke Forlag: Husets forlag Antall sider: 190 ISBN: 978-87-7483-631-5

 • Sockerförsöket

  Kariesexperimenten 1943–1960 på Vipeholms sjukhus för sinnesslöa Forfatter: Elin Bommenel // Forlag: Arkiv, Sverige, 2006 Antall sider: 378 // ISBN 91-79241-99-9

 • Kampen mod de mindreværdige -Auschwitz, videnskap og kirkens forræderi

  Forfatter av boken: Øyvind Foss Forlag: Aarhus universitetsforlag, Aarhus 2006 Antall sider: 173 ISBN 10: 87-7934-279-5/ISBN 13: 978-87-7934-279-8

 • Dømt til forsøkskanin

  Sentenced to science. One black man’s story of imprisonment in America. Av Allen M. Hornblum. The Pennsylvania State University Press, 2007

 • Animal Experimentation- A Guide to the Issues

  Forfatter: Vaughan Monamy//Cambridge 2000 Antall sider: 100, ISBN 0-521-66786-0

 • Rethinking informed consent in bioethics

  Forfattere: Neil C. Manson og Onora O’Neill Forlag: Cambridge University Press, Cambridge 2007 Antall sider: 212. ISBN 978-0-521-69747-7

 • FLU – The Story of the Great Influenza Pandemic of 1918 and the Search for the Virus That Caused It

  Hvorfor omtale en bok i Forskningsetikk som ikke omhandler forskningsetikk, eller etikk generelt for den saks skyld?

Takk for at du hjelper oss å lage en bedre tjeneste.

Skriv din tilbakemelding i skjemaet nedenfor.