Hopp til innhold

Meny

Alle artikler

 • Tror Bitcoin-tekonologi kan skape revolusjon

  Tilhengerne tror teknologien bak Bitcoin-valutaen kan demokratisere og revolusjonere måten vi driver forskning på. Kritikerne advarer om teknologihype og risikabel lagring av sensitive data.

 • Frelsende eller fatalt?

  Kunstig intelligens gir store muligheter på mange områder, men er også en teknologi med stort skadepotensial. Nå jobber både regjeringen og forskningsetiske komiteer med å få oversikt over feltet.

 • Kritiske til samisk forskningsveto

  Forslaget til etiske retningslinjer for samisk helseforskning kan bety at Sametinget får mulighet til å si nei til enkelte prosjekter. Det er uakseptabelt, mener NEM. Andre er også skeptiske til et krav om kollektivt samtykke.

 • Undersak: - Dette skal vi ta tak i

  Når det gjelder forskningsetikk trenger sykehussektoren et løft både lokalt og nasjonalt, mener Berit Kvalsvik Teige, forskningssjef i Helse Møre og Romsdal (HMR).

 • Tre av fire sykehus mangler redelighetsutvalg

  De fleste offentlige sykehus mangler fortsatt redelighetsutvalg, og noen av de ansvarlige vet ikke engang hva et slikt utvalg er. Samtidig nevner færre enn halvparten etikk i sine strategier for forskning.

 • - Blir oftere stående på kamparenaen

  Når forskere i økende grad skal bidra til å løse konkrete samfunnsutfordringer, vil flere også nærme seg den politiske kamparenaen. Arbeidsgiver må ruste forskerne til å håndtere situasjonen, understreker bokredaktør Ingrid Bay-Larsen.

 • Sannhetens frontkjempere

  Klimaskepsis, vaksinemotstand, hets og sjikane. Etablerte sannheter angripes og forskere står i skuddlinjen som aldri før. Men heller enn å trekke seg tilbake, bør forskerne kanskje tre enda tydeligere fram.

 • Forskersamfunnet er lei av å måles på enkle tall

  Flere internasjonale initiativer slår et slag for kompleksitet når universitetenes faktiske bidrag i samfunnet skal måles, og mer komplekse og kvalitative mål for forskningens kvalitet.

 • Oppfordrer til DORA-signering, fortsetter selv å telle publikasjoner

  Leder for DORAs styringsgruppe mener Kunnskapsdepartementets argumentasjon ikke henger på greip

 • Offentlig finansiert forskning til salgs

  Publisere eller patentere? Forske på det som trengs, eller det som kan tjenes penger på? Hva skjer med forskningsetikken når kommersialisering av forskningen står i førersetet? For 15 år siden ble norsk lovverk endret for å legge til rette for...

 • Skulle være ekstra gode på patentetikk – følger ikke opp

  Ifølge patentloven skal Norge ha en etisk nemnd for patentsaker, men den eksisterer bare på papiret. Det haster å få etikken inn i patent-systemet, mener forsker. Han anbefaler Jurassic Park for god diskusjon om hva som står på spill.

 • - Det gjelder å henge med i utviklingen og bruken av ny teknologi

  En kjemiker, en traumeforsker og en medieforsker har ansvaret for å lede de forskningsetiske komiteene NENT, NESH og NEM de neste fire årene. Forskningsetikk har spurt dem om hva som er de største forskningsetiske utfordringene vi står overfor i...

 • Advarer mot juridifisering av forskningsetikken

  Ute på institusjonene er redelighetsutvalgene etter hvert kommet på plass. Men fremdeles råder stor forvirring rundt hva forskningsetikkloven egentlig mener med «vitenskapelig uredelighet».

 • Tester medisiner basert på dårlige dyrestudier

  De fleste av oss stoler på at vi trygt kan delta i utprøving av nye legemidler. Nå viser en ny studie at godkjenningsinstanser ikke får avgjørende informasjon om forskningen som er gjort på dyr i forkant.

 • Har ikke oversikt, forsker på det vi allerede vet

  Bergensbaserte The Evidence-Based Research Network mener det bør stilles krav til å utføre systematiske kunnskapsoppsummeringer før ny forskning iverksettes.

 • Europeiske akademier: – Behov for mer fokus på etiske utfordringer ved åpen tilgang

  Kunnskapsdepartementet har fått direkte oppfordring om å gå gjennom det norske systemet for poeng i henhold til publisering, i en uttalelse fra Granskingsutvalget. Uttalelsen problematiserer blant annet konsekvensene for forskningsetikk og kvalite...

 • – Må diskutere utfordringene ved «åpen vitenskap»

  Både EU og den norske regjeringen ivrer for buzzordet «Open science».Men det skorter på diskusjoner om åpenhetens baksider.

 • Anbefaler konsept for ny helseanalyseplattform i april

  Arbeidet med helseanalyseplattformen var i gang før Helsedatautvalget kom med sin rapport. Allerede i april bestemmer Helsedataprogrammet hvilket konsept som blir valgt.

 • – Dette kan ramme viljen til å delta i forskning

  Flertallet i Helsedatautvalget vil fjerne kravet om forhåndsgodkjenning for tilgang til allerede innsamlede helsedata. Forslaget møter motstand i store deler av forskningsmiljøene.

 • Vitenskapelig uredelighet: Medforfatter = medansvarlig?

  Som medforfatter må du kunne svare for innholdet i en artikkel. Men må du også dele skylden, hvis en av de andre jukser?

Takk for at du hjelper oss å lage en bedre tjeneste.

Skriv din tilbakemelding i skjemaet nedenfor.