Hopp til innhold

Meny

Alle artikler

 • Rektors brev skulle påvirke etikk-komité

  Rektor Curt Rice ved OsloMet signerte i mars et brev til den nasjonale forskningsetiske komiteen NESH. Her uttrykte han rektoratets sterke ønske om hvordan komitéen skulle konkludere i en bestemt sak.

 • UEVO-studien: Foreldre får ikke lenger bestemme over barn i voldsforskning

  For første gang får flere tusen barn og unge fra hele landet mulighet til å delta i en studie om vold og -overgrep uten foreldrenes samtykke. Et ekspertpanel med ungdommer har rådgitt forskerne hele veien.

 • UEVO-studien: Samfunnsforskere får ikke samme mulighet

  Barn må fortsatt ha foreldres samtykke for å delta i forskning på andre felt enn medisin og helsefag. Det er et unaturlig skille, mener barne- og ungdomsforskerne Svein Mossige og Kari Stefansen.

 • Barnevernforsker Edda Stang: – Jeg var for forsiktig med Facebook-grupper

  På åpne Facebook-grupper debatteres norsk barnevern, noen ganger gjennom personlige historier. Spørsmålet for forskere er om innleggene er offentlige og hvor sårbare deltagerne er. Edda Stang mener hun var for forsiktig og mistet tilgang til vikti...

 • Sju måter å feile med statistikk på

  – I forskningens verden er det mye dårlig kompetanse på statistikk. Det er vanlig å gjøre grove feil og komme til gal konklusjon, sier Lars Holden ved Norsk Regnesentral.

 • – Granskingsutvalget burde tatt flere saker

  Torkild Vinther har vært med fra første møte i Granskingsutvalget i 2007. 11 år senere mener den nypensjonerte sekretariatslederen at arbeidet med redelighet går riktig vei, men ikke fort nok: Mørketallene for uredelighet er store, kunnskapen for...

 • Åpen tilgang - for og imot

  Forskningsrådet har gått i bresjen for den såkalte Plan S: Forskning de finansierer, skal publiseres ved åpen tilgang (Open Access, OA) fra 2020. I stedet for å betale for abonnementer på tidsskrifter, skal forskersamfunnet betale for å publisere...

 • Skal vurdere forskningens forsvarlighet, men nærmer seg uforsvarlig saksmengde selv

  Flere av de regionale komiteene for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk opplever at antallet saker og kompleksiteten til sakene nærmer seg vippepunktet for hva som er forsvarlig. De ønsker seg en ekstra komité.

 • Tror Bitcoin-tekonologi kan skape revolusjon

  Tilhengerne tror teknologien bak Bitcoin-valutaen kan demokratisere og revolusjonere måten vi driver forskning på. Kritikerne advarer om teknologihype og risikabel lagring av sensitive data.

 • Frelsende eller fatalt?

  Kunstig intelligens gir store muligheter på mange områder, men er også en teknologi med stort skadepotensial. Nå jobber både regjeringen og forskningsetiske komiteer med å få oversikt over feltet.

 • Kritiske til samisk forskningsveto

  Forslaget til etiske retningslinjer for samisk helseforskning kan bety at Sametinget får mulighet til å si nei til enkelte prosjekter. Det er uakseptabelt, mener NEM. Andre er også skeptiske til et krav om kollektivt samtykke.

 • Undersak: - Dette skal vi ta tak i

  Når det gjelder forskningsetikk trenger sykehussektoren et løft både lokalt og nasjonalt, mener Berit Kvalsvik Teige, forskningssjef i Helse Møre og Romsdal (HMR).

 • Tre av fire sykehus mangler redelighetsutvalg

  De fleste offentlige sykehus mangler fortsatt redelighetsutvalg, og noen av de ansvarlige vet ikke engang hva et slikt utvalg er. Samtidig nevner færre enn halvparten etikk i sine strategier for forskning.

 • - Blir oftere stående på kamparenaen

  Når forskere i økende grad skal bidra til å løse konkrete samfunnsutfordringer, vil flere også nærme seg den politiske kamparenaen. Arbeidsgiver må ruste forskerne til å håndtere situasjonen, understreker bokredaktør Ingrid Bay-Larsen.

 • Sannhetens frontkjempere

  Klimaskepsis, vaksinemotstand, hets og sjikane. Etablerte sannheter angripes og forskere står i skuddlinjen som aldri før. Men heller enn å trekke seg tilbake, bør forskerne kanskje tre enda tydeligere fram.

 • Forskersamfunnet er lei av å måles på enkle tall

  Flere internasjonale initiativer slår et slag for kompleksitet når universitetenes faktiske bidrag i samfunnet skal måles, og mer komplekse og kvalitative mål for forskningens kvalitet.

 • Oppfordrer til DORA-signering, fortsetter selv å telle publikasjoner

  Leder for DORAs styringsgruppe mener Kunnskapsdepartementets argumentasjon ikke henger på greip

 • Offentlig finansiert forskning til salgs

  Publisere eller patentere? Forske på det som trengs, eller det som kan tjenes penger på? Hva skjer med forskningsetikken når kommersialisering av forskningen står i førersetet? For 15 år siden ble norsk lovverk endret for å legge til rette for...

 • Skulle være ekstra gode på patentetikk – følger ikke opp

  Ifølge patentloven skal Norge ha en etisk nemnd for patentsaker, men den eksisterer bare på papiret. Det haster å få etikken inn i patent-systemet, mener forsker. Han anbefaler Jurassic Park for god diskusjon om hva som står på spill.

 • - Det gjelder å henge med i utviklingen og bruken av ny teknologi

  En kjemiker, en traumeforsker og en medieforsker har ansvaret for å lede de forskningsetiske komiteene NENT, NESH og NEM de neste fire årene. Forskningsetikk har spurt dem om hva som er de største forskningsetiske utfordringene vi står overfor i...

Takk for at du hjelper oss å lage en bedre tjeneste.

Skriv din tilbakemelding i skjemaet nedenfor.