Hopp til innhold

Meny

Alle artikler

 • Jordforsker mener han fikk munnkurv

  Forsker Arne Grønlund ble bedt om å ikke svare på kritikk av egen forskning offentlig, og mistet samtidig avtalen som pensjonistforsker ved ­forskningsinstituttet.

 • Norske forskere feiler også med bilder

  Ole M. Sejersted og kollegene i redelighetsutvalget har behandlet flere saker med mulig bildemanipulering.

 • – Instituttforskernes frihet bør styrkes

  Kan vi stole på at forskerne står fritt til å følge sin faglige overbevisning, og at de kan diskutere den åpent? Slett ikke alltid, ifølge professor Stig S. Gezelius.

 • Bibelsk svindel gav smertefull sjølvransaking

  Små pergament- og papyrusbitar presenterte som dødehavsrullar lurte heile forskingsverda. Tekstforskarar hadde bydd opp falsknarane til dans, men no ryddar dei opp.

 • Står på for Æ, Ø og Å

  De som tar vare på våre syke og gamle, har best nytte av forskningen når den er på norsk, hevder forskere på feltet. Men for karriere, penger og ære er det engelsk som teller.

 • – Må verdsette flerspråklighet

  Norge er et av de landene som belønner publisering på eget språk. Samtidig er vi blant landene med høyest andel engelskspråklig publisering. – Vi må aktivt verne om flerspråkligheten i forskningen, sier Vidar Røeggen i UHR.

 • Å kjempe mot papirmøller

  Nylig ble det avslørt at en kinesisk «papirmølle» har produsert minst 400 vitenskapelige artikler på bestilling. En norsk forsker har vært sentral i opprullingen.

 • Vaksine i full fart

  Å utvikle ein vaksine tar fleire år. Kor mange snarvegar kan ein ta når ein helst skulle hatt han i går?

 • Unge forskere opplever uetisk press

  En stor andel av medisinstipendiatene i Oslo har opplevd uetisk press, viser en ny studie. En annen, og landsomfattende undersøkelse antyder at tellekantsystemet og pengejag spesielt rammer unge forskere.

 • Kan han gjere forskinga rikare?

  At han treng hjelp i kvardagen vart eit fortrinn. I dag er Ole Magnus Oterhals blant Noregs mest erfarne utviklingshemma medforskarar.

 • Vil ikkje vere nyttige idiotar

  Sjukehusa har ansvaret for opplæring av brukarane dei rekrutterer til medverknad i forsking, men overlet det stort sett til pasientorganisasjonane. Ingen sikrar at tilbod om opplæring blir gitt til alle.

 • – Vi må ikke la mektige brukere ta kontrollen

  Fagmiljøene er for lite bevisst på utfordringene rundt brukermedvirkning, ifølge forsker Katerini Storeng. I verste fall kan brukermedvirkning bli en trussel mot akademisk uavhengighet, advarer hun.

 • Folket bør få være med og styre KI-skuta

  Kunstig intelligens (KI) kan gi oss smarte hjelpemidler, men også avanserte våpen og overvåkingssystemer. Innbyggerne må få si sin mening om forskningen, understreker en betenkning

 • En kur mot dårlig forskning?

  Forskningen sliter med reproduksjonsproblemer og manglende tillit. Men flere forskere er frelst og mener de har funnet en viktig del av løsningen: en ny publiseringsprosess kalt Registered Reports.

 • Ropar varsku om forsking i forvaltinga

  Myndigheiter og offentlege etatar manglar kunnskap om forskingsetikk. Det har allereie gitt alvorlege følger. No åtvarar etisk komité.

 • Lege mista jobben etter forskingsprosjekt

  Ein norsk lege blei pålagt å vere med i forskingsprosjektet til NAV. Seinare brukte etaten data frå forskinga i ei tilsynssak mot legen, og i 2018 mista han retten til å praktisere for trygda si rekning.

 • – Tvilsam utlevering av elevdata

  Utdanningsdirektoratet har i fleire år gitt særleg sensitive og ikkje-anonyme data frå barn og unge vidare til forskarar. Samtykket frå barna har ikkje vore i samsvar med dei forskingsetiske normene.

 • Vil gjerne være megler, men ikke skriftestol

  Allerede før han formelt ble ansatt, hadde Universitet i Oslos første vitenskapsombud fått en rekke henvendelser. Knut Willem Ruyter gleder seg til å gi råd og megle, men vil ikke ende opp som skriftestol for angrende syndere.

 • Skaller fra Heyerdahl-ekspedisjon skaper splid

  I en eske med endelig destinasjon Påskeøya ligger 12 hodeskaller. Tre av dem har noen bittesmå hull innerst i øregangen. Disse nesten usynlige sporene etter forskningsaktivitet rommer store spørsmål om urfolks rettigheter og Thor Heyerdahls...

 • Mener Forskningsrådet ville dempe kritisk forskning

  Søknaden fikk toppscore av det vitenskapelige panelet. I etterkant krevde administrasjonen endringer for å styrke «legitimiteten». Prosjektleder Ketil Skogen mener det var et forsøk på å vanne ut den kritiske innfallsvinkelen for ikke å provosere...

Takk for at du hjelper oss å lage en bedre tjeneste.

Skriv din tilbakemelding i skjemaet nedenfor.