Ansvarlig redaktør: Elin Fugelsnes. Bladet redigeres etter Redaktørplakaten og er medlem av Den norske fagpresses forening.