Ansvarlig redaktør: Ida Irene Bergstrøm (vikar for Elin Fugelsnes). Bladet redigeres etter Redaktørplakaten og er medlem av Den norske fagpresses forening.