Bioteknologien gjør stadige fremskritt – det gir oss muligheter til å manipulere liv, til å skape og gjenskape. Ved Harvard jobber en forskergruppe nå med å klone frem en ny mammut. Er det en god idé? Vil vi komme dit at vi kan gjenskape dinosaurene? Og bør vi i så fall gjøre det? Hvilke konsekvenser kan det få for oss, for miljøet og ikke minst – for den nye livsformen selv?

De forskningsetiske utfordringene står i kø, og før vi viser filmen diskuterer Ingrid Torp, kommunikasjonsrådgiver i De nasjonale forskningsetiske komiteene noen av spørsmålene med Petter Bøckman, zoolog og universitetslektor ved Naturhistorisk museum ved UiO.

Jurassic Park var filmen som i sin tid blåste nytt liv i dinosaurfeberen verden over, med sine realistiske effekter og tilsynelatende vitenskapelige tilnærming. På en øy bygger milliardæren Hammond sin egen private fornøyelsespark, der hovedattraksjonen er kjempeøgler som døde ut for 65 millioner år siden. Hammond har imidlertid gjenskapt de forhistoriske dyrene ved hjelp av avansert genteknologi. To forskere, to kontrolører og barnebarna til Hammond blir med til stedet på besøk. Men når en skruppelløs ansatt provoserer dinosaurene, blir omvisningen brått et mareritt.

Teknoetikk er et samarbeidsprosjekt mellom De nasjonale forskningsetiske komiteene, Teknologirådet og Cinemateket i Oslo. Gjennom foredrag og filmvisninger retter vi søkelyset mot ulike problemstillinger knyttet til teknologi, forskning og etikk.