(Fullstendig program følger senere.)

Hvilke forskningsetiske utfordringer venter oss i fremtiden?

  • Omfattende deling av data på tvers av landegrenser, med svært brede forskingsformål og uklare betingelser for gjenbruk?
  • Hvordan sikre informert (nok) samtykke i en slik kontekst?
  • Bruk av kunstig intelligens i helseforskning?

Vi tar debatten!

Påmeldingsfrist er 22. august. For spørsmål om arrangementet, kontakt REK-NEM-koordinator Brittelise Bakstad