I 2018 arrangerte Nasjonalt utvalg for gransking av uredelighet i forskning (Granskingsutvalget) for første gang et seminar om behandling av uredelighetssaker. Mange har ønsket gjentakelse, og 18. juni 2020 arrangerer utvalget et nytt seminar. Seminaret er primært rettet mot medlemmer av redelighetsutvalg og de som jobber med uredelighetssaker på forskningsinstitusjonene.
Program og påmelding følger senere, men hold gjerne av datoen!
Innspill til temaer for seminaret kan sendes til Annette.Birkeland@etikkom.no.