I 2018 arrangerte Nasjonalt utvalg for gransking av uredelighet i forskning (Granskingsutvalget) for første gang et seminar om behandling av uredelighetssaker. Mange har ønsket gjentakelse, og 18. juni 2020 arrangerer utvalget et nytt seminar. Seminaret er primært rettet mot medlemmer av redelighetsutvalg og de som jobber med uredelighetssaker på forskningsinstitusjonene. Det blir først innledningsforedrag, og deretter diskusjon i grupper.
Som følge av situasjonen, vil arrangementet denne gangen være digitalt. Zoom-lenke sendes ut til påmeldte etter 5. juni. 

 

PROGRAM

1250-1300: Det digitale møterommet åpner for deltakerne

1300-1305: Velkommen og praktisk informasjon om møtet v/Annette Birkeland, sekretariatsleder for Granskingsutvalget

1305-1335: Granskingsutvalgets erfaringer etter tre år med forskningsetikkloven v/professor Ragna Aarli, UiB, leder av Granskingsutvalget

1335-1355: Pause, inkl. tid til individuell gjennomgang av case til gruppediskusjonen

1355-1400: Inndeling i grupper/break-out rooms

1400-1435: Gruppediskusjoner

1435-1440: Pause

1440-1500: Felles gjennomgang og avslutning