Forskningsprosjektet RINO har undersøkt status for forskningsintegritet i Norge. Prosjektet avdekker forskeres holdninger til og befatning med diskutable og uredelige praksiser. I tillegg ser prosjektet på forebyggende forskningsetisk arbeid.

Under årets lederforum følger vi opp sentrale funn fra RINO-prosjektet, og spør:

  • Hvordan kan ledere bygge en åpen kultur som fremmer forskningsintegritet, og hvordan blir forskningsetikken en integrert del av forskernes hverdag?
  • Hvordan kan ledere legge til rette for både uformell og formell opplæring i forskningsetiske normer gjennom hele forskerkarrieren?

Program

12.00-12.30 Lunsj

12.30-12.40 Velkommen v/ Helene Ingierd

12.40-13.45 Arbeidsmiljø og forskningskultur
Innleder: Laura Drivdal, forsker RINO-prosjektet, Universitetet i Bergen

Innlegg fra: Camilla Stoltenberg, direktør for Folkehelseinstituttet 
Dag Rune Olsen, Rektor ved Universitetet i Bergen
Gro Anita Fonnes Flaten, Prorektor for forskning ved Høgskulen på Vestlandet
Øyvind Fylling-Jensen, Administrerende direktør i Nofima

13.45-13.55 Pause

13.55-15.00 Når fungerer opplæring i forskningsetikk best?
Innleder: Helene Ingierd

Innlegg fra: Dag Rune Olsen, Rektor ved Universitetet i Bergen
Gro Anita Fonnes Flaten, Prorektor for forskning ved Høgskulen på Vestlandet
Øyvind Fylling-Jensen, Administrerende direktør i Nofima

15.00-15.10 Pause

15.10-15.50 Paneldebatt
Ordstyrer: Ingrid Torp

15.50-16.00 Oppsummering og avslutning v/ Helene Ingierd