For et drøyt år siden tok Den nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologi (NENT) initiativet til et arbeid for å identifisere og beskrive de forskningsetiske utfordringene som gjør seg gjeldende i forskning på og med kunstig intelligens. Målet er å legge til rette for etisk god og ansvarlig KI-forskning i Norge.

11. november legger komiteen frem sin betenkning. De ni punktene i betenkningen er ment å gjelde som et utgangspunkt for refleksjon, veiledning og diskusjon i forskningsmiljøene. De er også utarbeidet for aktører som finansierer og tilrettelegger for KI-forskning, eller som tar i bruk KI.

Komiteen ønsker en bred diskusjon om muligheter og utfordringer ved KI-forskning velkommen, og på lanseringen inviterer vi sentrale aktører fra fagmiljøene til å kommentere betenkningen.

På programmet (endringer kan forekomme):

 • Velkommen, Helene Ingierd
 • Presentasjon av betenkningen, Øyvind Mikkelsen, NENT og NTNU, og Jim Tørresen, NENT og UiO
 • Kommentarer ved Olle Häggström, Chalmers University of Technology, 
  Einar Duenger Bøhn, UiA, 
  Klas H. Pettersen, Norwegian Artificial Intelligence Research Consortium (NORA)
  og Trym Holter, Direktør, Norwegian Open AI Lab
 • Spørsmålsrunde
 • Mat og drikke