Vi ønsker å gi studenter, forskere og andre interesserte et innblikk i hva som har skjedd med forskningsetikken på 30 år og hvor vi er på vei: 

Hva er etikerens rolle i forskningsetiske komiteer? Hvordan kan vi bruke stordata eller genetiske undersøkelser på en forsvarlig måte i forskning? Og hvordan håndtere krav om tilbakeføring av menneskelige levninger som befinner seg i samlinger?

Følg med på våre nettsider for mer informasjon fremover, eller meld deg på vårt nyhetsbrev.