Fredag 8. juni 2018 inviterer De nasjonale forskningsetiske komiteene (FEK), i samarbeid med NSD -Norsk senter for forskningsdata (NSD), til et åpent møte i Oslo om personvern og forskningsetikk.

Utgangspunktet for møtet er EUs personvernsforordning (GDPR) som etter planen gjelder fra 25. mai 2018, samt ny norsk personopplysningslov som nå er til behandling i Stortinget.

  • Hvilken betydning får dette for forskning?
  • Hva er konsekvensene for forskningsetikken?
  • Hvordan skal forvaltningen av personvernet og forskningsetikken ivaretas i praksis?

Møtet retter seg primært mot forskere og forskningsinstitusjoner, men også mot andre aktører i forskningssystemet og i offentligheten.

Formålet med møtet er å informere om det nye lovverket og drøfte mulige konsekvenser for forskning og forskningsetikk.

PROGRAM:

Last ned program som pdf

10:00: Velkommen v/FEK

10:10-10:50: Peter Burgess (Ecole Normale Supérieure, Paris) – om etikk og personvern

10:50-11:25: Maria Wästfelt (Karolinska Institutet, Sverige) – om den svenske forskningsdatautredningen

11:25-12:00: Anne Sofie Hippe (Justis- og beredskapsdepartementet) – om arbeidet med loven i Justisdepartementet

12:00-12:30: Lunsj

12:30-13:00: Camilla Nervik (Datatilsynet)– om Datatilsynets rolle

13:00-13:30: Marianne Høgetveit Myhren NSD) – om NSDs rolle

13:30-14:30: Katrine Ore (Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo) – om å forene forskningsetikk og personvern i praksis

14:30-14:45: Kaffe/te

14:45 – 14:45: Tommy Tranvik (Universitetet i Oslo) – Nye personvernregler og forskning – reaksjoner og mulige konsekvenser

14:45-15:15: Joakim Valevatn (Teknologirådet) – om teknologi og personvern

15:15-15:30: Avslutning v/NSD