Hold av datoen allerede nå. Utfyllende program og påmelding følger senere. 

The first part of the forum will be in English. The topic is 
the responsibility of funding institutions, with key note speaker Dr Ron Iphofen adviser to the European Commission (EC) and the European Research Council (ERC) on both the seventh framework programme (FP7) and Horizon 2020.  

Del to vil handle om Vitenskapsombudenes rolle og arbeid med forskningsetikk på institusjonene. 

Under del tre vil vi ta opp opplæring ved institusjonene, med særlig fokus på medisinfeltet.