På årets møte presenterer UiB, FEK og HVL sluttrapporten fra prosjektet Research Integrity in Norway (RINO). Innleggene tar for seg sentrale funn i rapporten, knyttet til forekomsten av uredelige og diskutable praksiser, holdninger om grensene mellom det akseptable og uakseptable, og opplæring og andre tiltak for å fremme forskningsintegritet.