Forskningsetisk forum er et felles nasjonalt forum i forskningsetikk. Forumet koordineres av De nasjonale forskningsetiske komiteene, og er et tilbud til medlemmer i forskningsetiske utvalg og undervisere i forskningsetikk.

Ytterligere informasjon om årets forum kommer snart på våre nettsider. Følg med! Informasjonen vil også gå ut i vårt nyhetsbrev. 

Se også generell informasjon om Forskningsetisk forum