Offentlig finansiert forskning kommer ofte med føringer og forventninger fra politikk og forvaltning. Det er både legitimt og nødvendig for at politikkutformingen skal være kunnskapsbasert og faglig oppdatert. Forskere har også ofte et ønske om at forskningen deres skal være nyttig og samfunnsrelevant. Hvordan kan man samtidig sikre at forskningen utføres på en kritisk og selvstendig måte, og hvem har ansvaret for dette? De siste årene har det foregått flere diskusjoner om vilkårene for forskning i Norge og om de sikrer en god balanse mellom styring og selvstendighet. Hvor lang egentlig «en armlengdes avstand» i forskningspolitikken?

NESH inviterer i samarbeid med Universitetet i Oslo til åpent debattmøte om forskningens integritet, uavhengighet og troverdighet. En rekke forskere vil bidra med ulike erfaringer og perspektiver,
og både John-Arne Røttingen (direktør, Norges forskningsråd) og Bjørn Haugstad (statssekretær, Kunnskapsdepartementet) vil drøfte sektorprinsippet i forskningspolitikken. Formålet er å bidra til en bedre forståelse av samspillet mellom forskning og politikk og samtidig problematisere ulike former for praksis og press som bør være gjenstand for kritikk.

 

Program

10:15    Introduksjon

 • Vidar Enebakk (FEK): Velkomst

 • May-Len Skilbrei (NESH): Innledning 

10:30    Integritet under press

 • Bergljot Baklien: Grenselandet forskning – politikk, med vekt på etikk?

 • Erik Nord (FHI): E-sigaretter: Leders politisering fortrengte forskeres kunnskap

 • Ingeborg Rossow (FHI): Cherry picking – om selektiv og formålstjenlig fortolkning, formidling og bruk av forskning

12:00    Sektorprinsippet i forskningspolitikken – hvor lang er «en armlengdes avstand»?

 • John-Arne Røttingen (Forskningsrådet): Sektorprinsippet - delt ansvar og delansvar

 • Bjørn Haugstad (KD): Om legitimitet, relevans og sektoransvar 

13:00    Lunsj

 • Enkel servering i Frokostkjelleren i Gymnastikkbygningen bak festsalen 

14:00    Relevanskrav og nærhet

 • Svein Bæra (UD): Forskningen, bærekraftsmålene og UD

 • Iselin Frydenlund (MF): Forsker, aktør, diplomat? Kunnskapsproduksjon og sektoransvar i Utenriksdepartementet 

14:45    Hvem er «ekspertene»?

 • Harriet Bjerrum Nielsen (UiO): Kjønn som empirisk, analytisk og politisk kategori

 • Guri Tyldum (FAFO): Metodekritikk og politikk i forskningsformidling om tiggere og prostituerte i norske medier.  

15:30    Oppsummering 

16:00    Avslutning