(Endelig program og informasjon om påmelding kommer over sommeren)

Forskning er viktig for å forstå konflikt og situasjonen i land med ikke-demokratiske regimer. Samtidig kan forskning i denne type områder innebære betydelig risiko, for forskeren selv og for lokale samarbeidspartnere og informanter. Med utgangspunkt i CMI-forsker Arne Strands opplevelse av å bli rammet av et terror-angrep i Afghanistan, inviterer vi til åpent møte om forskeres sikkerhet.

Sentrale spørsmål er hvordan forskere best kan ivareta egen og andres sikkerhet i forskningsprosjekter. Hva er forskningsinstitusjonenes ansvar, hvilke forholdsregler tar de, og hvilke rutiner har de for å håndtere farlige situasjoner når de oppstår? Hvilket ansvar har norske forskere og institusjoner for samarbeidspartnere i andre land, og for informanter som kan settes i en fare ved deltakelse i våre prosjekter? Hvordan opplever lokale forskere fra utsatte områder at norske samarbeidspartnere til hensyn til deres situasjon?

Innledere: Arne Strand (CMI), Stein Tønnesson (PRIO) og Birgitte Haanshuus (HL-senteret)