Hopp til innhold

Meny

Aktuelt

Se arkiv

Fagbladet forskningsetikk. Forskningsetikk nr. 2, 2019

Se tidligere utgivelser

Tema

Les om barnelegen som vil redde liv med mobilen, få et glimt av etikkvurderingene som gjøres bak lukkede EU-dører og finn tips til god sommerunderholdning.

  • Kva er forsking – eigentleg?

    Det finnast ingen norsk definisjon av forsking som det er brei semje om i forskarsamfunnet. Likevel skal forskarar og forskingsinstitusjonar vere tydelege på kva som er forsking og kva som ikkje er det.
  • Stormfull skogforskning

    Søknaden fikk toppscore av det vitenskapelige panelet. I etterkant krevde administrasjonen endringer for å styrke «legitimiteten». Prosjektleder Ketil Skogen mener det var et forsøk på å vanne ut den kritiske innfallsvinkelen.
  • Trøblete toppsøknader i EU

    Etiske mangler er utbredt blant søknadene til EUs mest prestisjetunge forskerstipender. I enkelte av dem er etisk refleksjon fullstendig fraværende, ifølge Anne Inger Helmen Borge.