Hopp til innhold

Meny

Aktuelt

Se arkiv

Fagbladet forskningsetikk. Forskningsetikk nr. 3, 2019

Se tidligere utgivelser

Tema

Les om det første vitenskapsombudet ved Universitetet i Oslo, skjelettmateriale fra Påskeøya som skaper hodebry, og legen som mistet jobben etter at han var med i et forskningsprosjekt.

  • Samarbeid og samrøre

    Forskingssamarbeid mellom myndigheter og forskere blir stadig vanligere. Myndighetene har ofte stor kontroll over både dataene og prosessen. Nå roper en nasjonal etikkomité varsko om situasjonen.
  • Vitenskapsombudet på plass

    Fire år etter at vedtaket ble gjort, har Universitetet i Oslo har endelig fått på plass sitt første vitenskapsombud, Knut Ruyter. Han tror behovet er mye større enn det mange har sett eller villet innrømme.
  • Skal, skal ikke?

    Hodeskaller fra Thor Heyerdahls ekspedisjon til Påskeøya kan gi viktige svar om hvor den tidlige befolkningen på Påskeøya kom fra. Men er det etisk forsvarlig å forske på levningene?